قشنگ است که قلعه نویی تا هست می خواهد بازنده داربی نباشد اما زشت است اگر بگوید برای برد بازی می کنیم و در جسورانه ترین حالت برای مساوی به میدان برود. زشت است حتی بعد از بازی هم تخیل بزند که هجومی بازی کرده و داستان «کبک و برف» را در اذهان زنده نماید. زننده است! برخی رفتارها زننده است! راستش بعضی وقت ها هم مشمئز کننده!
مثل این می ماند که من و توی نوعی، دوره بیفتیم و همه را دعوت کنیم به یک میهمانی بزرگ، شوری برانگیزیم و جوسازی کنیم اما روز موعود غیبمان بزند! برویم دنبال دغدغه های خودمان!باید رو راست بود. خب، چیز مرسومی نیست برای خیلی ها، رو راست بودن. اصل مطلب این که امروزه روز برای خیلی ها حکم حماقت دارد رو راست بودن؛ چرا باید رو راست باشیم؟نباختن در داربی مهم است، خیلی مهم است، خیلی خیلی مهم است. داربی تاریخ است. اسم های داربی می مانند، ماندگارند و اینست که افراد زیادی به صورت خودجوش دنبال ماندن اسمشان هستند در این تاریخچه همیشه پاینده، ایرادی هم ندارد به ظاهر اما خب این طور هم نیست که همه رفتارها را توجیه کند. بحث همیشگی «وسیله» و «هدف» و «ماکیاولیسم» زننده کم مایه ها!وقتی قرار باشد هجومی بازی کنی و برای بردن پا به میدان داربی بگذاری، این کار را می کنی، مثل بچه آدم. وقتی قرار باشد این کار را نکنی هم نمی کنی، باز مثل بچه آدم اما وقتی قرار باشد این کار را نکنی اما نشان دهی که این کار را می کنی، چه می کنی؟اگر کسی برای این گونه موارد برنامه ای دارد، بهترین مشاور «امیر قلعه نویی» است، چرا؟ چون این راه را رفته و جوری هم رفته که سر و صدایش تا مدت ها روی اعصاب فوتبال باشگاهی ایران خواهد ماند.لطفا یکی پیدا شود، نه چندان باسواد! همین که شمردن بلد باشد و بتواند تعداد موقعیت های استقلال روی دروازه پرسپولیس را بشمارد در داربی 75 و دست آخر یک سوال کوچولو هم از سرمربی آبی ها بپرسد که آیا معنی بازی هجومی و برای برد به میدان رفتن همین است که از استقلال دیدیم؟قشنگ است که قلعه نویی تا هست می خواهد بازنده داربی نباشد اما زشت است اگر بگوید برای برد بازی می کنیم و در جسورانه ترین حالت برای مساوی به میدان برود. زشت است حتی بعد از بازی هم تخیل بزند که هجومی بازی کرده و داستان «کبک و برف» را در اذهان زنده نماید.وقتی برای نباختن بازی می کنی، نشان دادن این که می خواهی برای برد بازی کنی شاید قبل از بازی و از لحاظ فنی توجیه داشته باشد اما برای بعد از مسابقه پافشاری روی این «خالی بندی تاکتیکی» زننده می نماید، تا حدودی!