• محمد رويانيان درباره جلسه عصر روز دوشنبهاش با محمد عباسي گفت: نشست خوبي با وزير محترم ورزش و جوانان داشتيم و درباره موضوعات مختلفي صحبت كرديم. وزير

  ورزش انتظار داشت تيم پرسپوليس متحول شده و اوج بگيرد. انتظار ايشان از بازيكنان، كادرفني و باشگاه اين بود كه پرسپوليس به واسطه برخورداري از بازيكنان مليپوش و توانمند در سايه همدلي، اتحاد و هماهنگي

  تيمي بيشتر تبديل به يك تيم قدرتمند و مدعي قهرماني شود چراكه پرسپوليس باشگاهي پرطرفدار است كه خيل عظيمي از جوانان اين مرز و بوم توجه ويژهاي به آن دارند.


  رويانيان تصريح كرد: نظر وزير ورزش اين بود كه متحول شدن و اوج گرفتن پرسپوليس به نفع فوتبال ملي كشور نيز هست چراكه اگر بازيكنان پرسپوليس در تيم باشگاهي خود عملكرد خوبي داشته و در اوج آمادگي باشند،

  قطعا در تيم ملي نيز موفق خواهند بود. به هر حال با توجه به حضور پرتعداد بازيكنان پرسپوليس در تيمهاي ملي بزرگسالان، اميد و جوانان انتظار وزير ورزش اين بود كه پرسپوليس در سطح قهرماني ظاهر شود.


  رويانيان در ادامه گفت: آقاي عباسي تاكيد داشتند ورزش كشور در همه رشتهها ميبايست متحول شود و در فوتبال نيز ميبايست برنامههاي جديدي پياده شود تا شاهد اوج گرفتن فوتبال ايران در عرصه بينالمللي باشيم.


  مديرعامل باشگاه پرسپوليس با اشاره به تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس گفت: قرار است تركيب جديد هيات مديره باشگاه پرسپوليس نيز به زودي مشخص شود. در اين باره نيز آقاي عباسي به ما

  محبت داشته و نظر بنده را نيز درباره تركيب هيات مديره جويا شدند و در نهايت با تصميمگيري ايشان اعضاي هيات مديره به زودي معرفي خواهند شد.


  رويانيان درباره خصوصيسازي باشگاه پرسپوليس گفت: هيات دولت و وزارت ورزش تاكيد ويژهاي روي اين موضوع دارند. در اين جلسه نيز آقاي عباسي دستورات لازم را براي پيگيري و به سرانجام رسيدن اين امر مهم صادر

  كردند. در اين باره آقاي اردستاني مديركل حقوقي وزارت ورزش نيز موضوع را پيگيري ميكنند و مايه خوشحالي است اگر اين اقدام هر چه زودتر اجرايي شود.


  مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره نتايج جلسهاش با علي كفاشيان و احمد رسولينژاد گفت: نظر دولت و وزارت ورزش اين است كه دو باشگاه پرسپوليس و استقلال منابع درآمدي داشته باشند. در همين راستا

  نشستي با كفاشيان و رسولينژاد داشتيم و در نهايت مقرر شد درآمد حاصل از تبليغات محيطي در استاديوم آزادي به اين دو باشگاه پرداخت شود. به هر حال اكثر باشگاههاي حاضر در ليگ برتر به منابع مالي دولتي متصل

  هستند. برخي از آنها از بخشهاي صنعتي و نفتي و برخي ديگر از ساير ارگانهاي دولتي بودجه دريافت ميكنند اما پرسپوليس و استقلال به هيچ جا وابسته نيستند و حالا قرار است با تدبير وزير محترم ورزش و دولت اين

  دو باشگاه منابع درآمدي داشته باشند. در اين باره مباحث ديگري هم مطرح شده كه پس از تصويب نهايي اعلام خواهد شد.