تمرین امروز صبح سرخپوشان پایتخت پشت دربهای بسته و بدون حضور تماشاگران و خبرنگاران آغاز شد ساعت 10 صبح امروز 7 شهریور پرسپولیسی ها تمرینات خود را آغاز کردند و این در حالیست که علی کریمی شماره 8 سرخپوشان پایتخت دیرتر از سایرین وارد ورزشگاه درفشی فر شد و دو بازیکن جوان نیز در تمرین غایب بودند.
ضمن اینکه محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین حاضر شده و قرار است که جلسه ای را با سوسا برای توافق حضور و یا عدم حضور وی داشته باشد و احتمال اینکه نام این بازیکن پرتغالی از لیست سرخپوشان خارج شود هم بسیار است.