به نظر شما دوستان صاحب نظر ، چرا مانوئل ژوزه مهرزاد معدنچی رو بازی نمیده ؟ / و دومین سوال مهرزار معدنچی اصلا باید بازی کنه یا نه ؟