از هفته آينده دورهاي جديد در فعاليت دو باشگاه استقلال و پرسپوليس آغاز ميشود و گروهي به عنوان اعضاي هيات مديره در باشگاههاي پرطرفدار پايتخت مشغول کار ميشوند که در گذشته داراي مسئوليتهاي مختلف در ورزش کشور بودهاند.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز يکسال از آغاز فعاليت اعضاي هيات مديره باشگاههاي استقلال و پرسپوليس نگذشته که قرار است بازهم جمع مديران ارشد اين دو باشگاه دستخوش تغيير شود. اواخر شهريورماه سال 1390 بود که محمد عباسي، وزير ورزش و جوانان ترکيب هفت نفره؛ احمد رسولينژاد، اميدوار رضايي، مقداد نجفنژاد، جواد زرينچه، حسين فرزامي، علي فتح الله زاده و عبدالرضا ساور را براي عضويت در هيات مديره استقلال انتخاب کرد و حکم عضويت در هيات مديره پرسپوليس را نيز به نام محمد رويانيان، لطف الله دهکردي، محمدحسين نژادفلاح، علي پروين و محمد پنجعلي صادر کرد.

در يکسال گذشته بنابه دلايل مختلف اعضاي هيات مديره دو باشگاه دچار ريزش شدند که در اين بين سهم باشگاه استقلال به واسطه کثرت اعضا بيش از پرسپوليسيها بوده است. اختلاف نظري که بين مديران باشگاه استقلال براي انتخاب سرمربي تيم فوتبال اين باشگاه به وجود آمد و تداخل کاري آنها در حوزه فني، اقتصادي، مديريتي و ... ابتدا باعث استعفاي جواد زرينچه شد و پس از او عبدالرضا ساور نيز عطاي ماندن را به لقايش بخشيد.

آخرين شوک را به بدنه مديريتي باشگاه استقلال احمد رسولينژاد وارد آورد تا اعضاي هيات مديره اين باشگاه به چهار نفر؛ علي فتح الله زاده، اميدوار رضايي، غلامحسين فرزامي و مقداد نجف نژاد برسد. البته در اين بين به غير از فتح الله زاده دو نفر ديگر رسما از ماندن يا رفتن در جمع مديران باشگاه استقلال سخني به ميان نياورده است و ادامه حضورشان در اين جمع هنوز مشخص نيست.

شرايط باشگاه پرسپوليس نيز بهتر از استقلال نيست و طي يک سال اخير ابتدا محمد پنجعلي و در ادامه لطف الله دهکردي از حضور در هيات مديره اين باشگاه کناره گيري کردند تا تعداد اعضاي هيات مديره اين باشگاه نيز به سه نفر کاهش يابد. در باشگاه پرسپوليس نيز به غير از رويانيان هنوز موضع پروين و نژادفلاح براي عضويت در هيات مديره باشگاه مشخص نيست.

براساس اين گزارش، به دنبال جدايي احمد رسولينژاد از هيات مديره باشگاه استقلال بحث تغيير و جابهجايي در جمع مديران دو باشگاه جديتر از گذشته مطرح شده است. ظاهرا پس از بازگشت محمد عباسي از لندن و برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران وزير ورزش و جوانان حکم اعضاي هيات مديره دو باشگاه را امضا ميکند تا دورهاي تازه در فعاليت دو باشگاه بزرگ پايتخت آغاز شود.

آنطور که احمد رسولينژاد اعلام کرده است، هيات مديرههاي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در دوره آتي پنج نفره خواهد بود که در آن حضور علي فتح الله زاده و محمد رويانيان قطعي است. در هيات مديره باشگاه استقلال از بين مقداد نجف نژاد، غلامحسين فرزامي و اميدوار رضايي يک نفر ديگر ناچار به جدايي است. با توجه به جايگاه مقداد نجفنژاد در مجلس شوراي اسلامي احتمال اينکه او در هيات مديره باشگاه استقلال ماندني شود، بيش از فرزامي و رضايي است. براي حضور در هيات مديره باشگاه استقلال از گزينههايي چون احمد شهرياري و بهرام افشارزاده نيز نامبرده ميشود که تا زمان اعلام رسمي از سوي عباسي نميتوان روي انتخاب قطعي اين افراد نظري داد.

در هيات مديره باشگاه پرسپوليس هم شاهد تغييراتي خواهيم بود، ادامه حضور رويانيان، تلاش نژاد فلاح براي ماندن در هيات مديره، موضع منفعل علي پروين و احتمال حضور مهدي تاج و ... از مهمترين اخبار مربوط به اين باشگاه پرطرفدار پايتخت است. بايد تا روز يکشنبه هفته آينده منتظر بمانيم و ببينيم چه سرانجامي انتظار باشگاههاي پرطرفدار تهراني را ميکشد، هرچه هست اين اميدواري وجود دارد که اعضاي جديد هيات مديره دو باشگاه نقشي تاثيرگذار در اداره اين دو باشگاه ايفا کنند و تنها نقش تماشاگر را نداشته باشند.