باشگاه چلسی از سال 1967 تا به امروز هر ساله یکی از بازیکنان تیمش را که بهترین عملکرد را از نظر هواداران و مسئولان داشته را به عنوان بازیکن برتر سال باشگاه انتخاب می کند و هدایایی به رسم یاد بود به او اهدا می کنند، اما این عنوان بیشتر از ارزش مالی دارای ارزشی معنوی است که نشان از رضایت میلیون ها هوادار آبی چلسی از سراسر دنیا می باشد.برترین بازیکنان سالهای اخیر چلسی:۱۹۶۷ - پیتر بونتی۱۹۶۸ - چارلی کوک۱۹۶۹ - دیوید وب۱۹۷۰ - جان هولینس۱۹۷۱ - جان هولینس۱۹۷۲ - دیوید وب۱۹۷۳ - پیتر آسگود۱۹۷۴ - گری لوک۱۹۷۵ - چارلی کوک۱۹۷۶ - رای ویلکینز۱۹۷۷ - رای ویلکینز۱۹۷۸ - میکی دروی۱۹۷۹ - تامی لانگلی۱۹۸۰ - کلایو واکر۱۹۸۱ - پتار بورتا۱۹۸۲ - مایک فیلری۱۹۸۳ - جوی جونز۱۹۸۴ - پت نوین۱۹۸۵ - دیوید اسپیدی۱۹۸۶ - ادی نیدژویسکی۱۹۸۷ - پت نوین۱۹۸۸ - تونی دوریگو۱۹۸۹ - گراهام روبرتس۱۹۹۰ - کن مونکو۱۹۹۱ - اندی تاونسند۱۹۹۲ - پائول الیوت۱۹۹۳ - فرانک سینکلر۱۹۹۴ - استیو کلارک۱۹۹۵ - ارلند جانسن۱۹۹۶ - رود گولیت۱۹۹۷ - مارک هیوز۱۹۹۸ - دنیس ویسه۱۹۹۹ - جیانفرانکو زولا۲۰۰۰ - دنیس ویسه۲۰۰۱ - جان تری۲۰۰۲ - کارلو کودیچینی۲۰۰۳ - جیانفرانکو زولا۲۰۰۴ - فرانک لمپارد۲۰۰۵ - فرانک لمپارد۲۰۰۶ - جان تری۲۰۰۷ - مایکل اسین۲۰۰۸ - جو کول۲۰۰۹ - فرانک لمپارد۲۰۱۰ - دیدیه دروگبا۲۰۱۱ – پتر چک