در تاريخ باشگاه پرسپوليس هستند بازيكناني كه هم به لحاظ فني و هم از نظر اخلاقي جزو بهترينها بودهاند كه ادموند بزيك يكي از آنها است.
اين روزها كه مهاجمان پرسپوليس راه رسيدن به دروازه حريفان را خيلي خوب پيدا نميكنند هواداران اين تيم بيش از گذشته به ياد مهاجماني ميافتند كه سالها با پيراهن تيمشان براي آنها گل ميزدند.

* دربي 75 را چطور ارزيابي ميكني؟
پرسپوليس در نيمه اول بهتر بود اما 45 دقيقه دوم كيفيت لازم را نداشت. به خصوص پس از سنگپرانيهايي كه انجام شد اما پرسپوليس باانگيزهتر بود و با استفاده از بازيكنان باتجربهاش جريان بازي را در اختيار داشت. خيليها قبل از بازي استقلال را تيم برتر ميدانستند اما من در مصاحبهاي گفته بودم كه شانس پيروزي هر دو تيم يكسان است.
*پرسپوليس در اين بازي هم تغييرات زيادي داشت اما به نظر ميرسد اين بار ژوزه بيشتر مشورت گرفته بود.
معمولا مربيان خارجي خيلي مشورت نميگيرند و من هم فكر ميكنم بهتر باشد كه ژوزه از باتجربههاي تيمش مشورت بگيرد و شايد اين كار را در دربي هم انجام داده بود.
* عملكرد ژوزه را چطور ارزيابي ميكني؟
فوتبال ما نتيجهگرا است البته او وقت كافي نداشته و به همين دليل شناخت لازم را ندارد. به نظرم بايد به او فرصت داد و حداقل تا نيم فصل بايد باشد و پس از آن اگر نتيجه نگرفته بود باشگاه تصميم ديگري بگيرد.
* ژوزه می گوید حدود 40 سال مربيگري كرده و اكثرا هم قهرمان بوده ، پس چرا به ترکیب اصلی پرسپولیس نرسیده.
اگر اين حرفها را زده باشد اشتباه كرده. اگر به حرف زدن باشد من هم ميگويم مسي هستم اما بايد در عمل ثابت كنم. من سه بازي پرسپوليس را ديدم و بقيه را هم از دوستانم شنيدم كه تغييرات زيادي در تركيب داشته است.
* در طول 90 دقيقه دربي هيچ وقت احساس كردي كه ممكن است تيمي به گل برسد؟

من مطمئن بودم كه بازي مساوي ميشود!
* چرا؟

براي اينكه هر دو تيم به خاطر نتايج ضعيفشان از باخت ميترسيدند و برايشان خيلي مهم بود كه دربي را نبازند.
*بهترينهاي دو تيم چه كساني بودند؟
مهدويكيا با اينكه در پست تخصصياش نبود اما خيلي خوب كار كرد. جانواريو هم از استقلال خوب بود.
* در صحبتهايت به بازي بهتر پرسپوليس اشاره كردي، تو استقلال را چطور ارزيابي ميكني؟

استقلال فصل گذشته خيلي به مجيدي متكي بود و خط هافبك بهتري نسبت به اين فصل داشت و به نظرم آنها آمادهتر بودند و در كل استقلال فصل قبل را هجوميتر و بهتر ديدم.
* چقدر به آينده پرسپوليس اميدواري؟

ببينيد نفراتي كه به اين تيم آمدهاند همه خوب هستند اما زمان ميخواهند. من زماني كه به پرسپوليس آمدم تا چند هفته گل نزدم البته فيكس هم نبودم اما كمكم هماهنگ شدم.
* انصاريفرد و قاضي را چطور ميبيني؟

كريم مهاجم خوبي است و مطمئنم جا ميافتد اما در مجموع فوتبال با تك مهاجم سخت است و شما بايد مهاجماني با خصوصيات دايي يا عنايتي را داشته باشيد.
* يا بزيك؟
شما لطف داريد. دوندگي و جنگندگي قاضي هم خوب است.
* در دربي يك فرصت خوب را هم نزد.

براي مهاجمان ما يك فرصت خيلي كم است. ما مهاجماني داريم كه از 20 فرصت يكي را هم گل نميكنند. قاضي در آن صحنه بايد توپ را كمي جلوتر ميبرد در آن صورت يا پنالتي ميگرفت يا شانس گل زدنش به مراتب بيشتر ميشد البته نبايد فوتبالمان را با اروپا مقايسه كرد. البته از بيرون نگاه كردن آسان است بايد در زمين باشيد و آن فشار و استرس را احساس كنيد.
* قبل از دربي صحبتهايي مبني بر كمكاري سه بازيكن مطرح شد ...
من اصلا قبول ندارم چون همه آبرويشان را بيشتر از هر چيزي دوست دارند. من واقعا متوجه اين حرفها نميشوم به هر حال هر فوتباليستي يك روز بد هم دارد.
* سوال آخر اينكه چرا اين همه توقع از آنها بالا است؟
مردم وقتي شب قبل از دربي، الكلاسيكو را ميبينند متوقع ميشوند اما بايد منطقي برخورد شود. خيليها هنوز از بازيكنان فعلي انتظار فوتباليستهاي دهه 70-60 را دارند.