: سایت سازمان لیگ برتر فوتبال نوشت: بعد از انتقادهایی که دو، سه دروازهبان از توپهای آل اشپورت سازمان لیگ انجام دادند و مدعی شدند که این توپها استاندارد نیست، مدیریت شرکت آل اشپورت مدارک تاییدیه فیفا برای توپ هایی که در لیگ برتر ایران استفاده میشود را در اختیار سایت سازمان لیگ قرارداد. توپهای این شرکت همچنین در لیگ فوتبال فرانسه نیز استفاده میشود.