بازيکن آيندهدار تيم ملي فوتبال کشورمان با امضاي قراردادي سه و نيم ساله که از ژانويه 2013 آغاز ميشود براي باشگاه استاندارد ليژ بلژيک به ميدان خواهد رفت.

اين بازيکن 25 ساله که اخيرا توسط "کارلوس کيروش" به اردوي تيم ملي فوتبال ايران دعوت شده است در سال 2005 ميلادي فوتبال حرفهاي خود را در باشگاه "هيرنفين" هلند آغاز کرد.

به گزارش مهر ،رضا قوچاننژاد تا پايان سال جاري ميلادي در باشگاه فعلياش "سن ترويدن" ميماند و سپس از ژانويه 2013 به يکي از غولهاي فوتبال بلژيک يعني استاندارد ليژ که در اين فصل در رقابتهاي ليگ اروپا نيز حضور دارد ميپيوندد.

جزئيات ديگري از قرارداد 5/3 ساله قوچاننژاد با باشگاه استاندارد ليژ منتشر نشده است.