اعتراض رويانيان به سازمان ليگ و کميته انضباطيمديرعامل باشگاه پرسپوليس با انتقاد از سازمان ليگ و کميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: چه چيزي از جان پرسپوليس ميخواهيد که اين کارها را انجام ميدهيد؟

محمد رويانيان در گفتوگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري فارس در خصوص احتمال شکايت باشگاه لوسآنجلس بلوز آمريکا از پرسپوليس بابت انتقال امير عابدزاده اظهار داشت: شب گذشته با منصوري مديرعامل باشگاه لوسآنجلس بلوز صحبت کردم و مشکل خاصي از اين بابت وجود ندارد. درست است ميخواهند ما را اذيت کنند اما با حرفهايي که شب گذشته با مسئولان اين باشگاه زدم اين مشکل ظرف چند روز آينده حل خواهد شد و موضوع حادي نيست که ما را تهديد کند.

وي در خصوص اينکه گفته ميشود استقلاليها براي جذب محمد نوري و حميد عليعسگر ابراز تمايل کردهاند، گفت: نميدانم خبرهايي که اعلام شده صحيح است يا نه. اگر صحيح باشد که استقلاليها خيلي چيزها ميخواهند اما حميد عليعسگر و محمد نوري بازيکن پرسپوليس هستند و آنها و حتي بازيکنان ديگر را به هيچ قيمتي از دست نخواهيم داد.

رويانيان درباره اينکه سازمان ليگ حق بليت فروشي را از باشگاه پرسپوليس گرفته، عنوان کرد: اين کار کاملاً اشتباه است، بليتفروشي حق باشگاه پرسپوليس و يکي از فاکتورهاي اساسي باشگاههاي حرفهاي است. فيفا هم روي اين موضوع تأکيد دارد و به همين دليل از سازمان ليگ ميخواهيم بليتفروشي را به ما برگرداند.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس افزود: اين حق باشگاه است که من بايد بگيرم، اواخر سال گذشته موافقت اين کار را گرفتم و بليتفروشي را به ما دادند اما مجدداً آن را پس گرفتند. اين موضوع جاي تعجب دارد. اگر حق بليتفروشي را به ما ندهند يکي از فاکتورهاي حرفهاي شدن فيفا را زير پا گذاشتهاند و اين مغاير با فوتبال حرفهاي است و به ما ضربه ميزند.

رويانيان تاکيد کرد: ما باشگاه تهراني هستيم و ورزشگاه آزادي براي ما و مردم تهران است، بنابراين فدراسيون فوتبال بايد هرچه سريعتر بليتفروشي را به ما برگرداند در غير اين صورت مجبور ميشوم صحبتهاي ديگري را مطرح کنم.

وي با اعتراض به مسئولان سازمان ليگ درباره وضعيت کئون بازيکن کرهاي پرسپوليس گفت: مستندات خود را ارائه کرديم و قرار است سازمان ليگ مجوز اين بازيکن را به ما بدهد. برخي تيمها براي برخي آقايان يک شبه مجوز بازي ميگيرند اما بازيکن ما دو هفته با ما تمرين ميکند و معطل است و هيچکس جواب نميدهد. آيا اين درست است؟

رويانيان گفت: نميدانم بايد چه کار کنيم اما اين اتفاقها به فوتبال ما ضربه ميزند و شبهات را زياد ميکند. نميدانم اين به خاطر اين است که فدراسيون فوتبال ما را زياد دوست دارد يا ميخواهد به ما کملطفي کند. از اين موارد ماندهام.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس اظهار داشت: برخي آرا که به ضرر باشگاه پرسپوليس است يک شبه صادر ميشود اما درباره برخي تخلفات که به تيم ما ضربه زده و حتي بازيکنان ما را دچار مشکلات روحي و رواني ميکند هيچ عکسالعملي نشان داده نميشود. دليلش را نميدانم، اصلا چه چيزي از جان پرسپوليس ميخواهيد که اين کارها را انجام ميدهيد؟

رويانيان خاطرنشان کرد: با شرايطي که پيش آمده مجبورم برخي مسائل را با هواداران در ميان بگذارم. برخي هواداران تصور ميکنند ما توان کار کردن نداريم اما نميدانند دوست نداريم حاشيهها به وجود آيد. در اين شرايط بايد براي عدالت و گرفتن حق پرسپوليس وارد عمل شوم تا ببينم برخي دوستان آيا به پرسپوليس کملطفي ميکنند يا خير يا اصلا اين مسائلي که به ضرر ماست به دليل اين است که ما را زياد دوست دارند يا شايد موارد ديگري است که من نميدانم.

وي تصريح کرد: تاکنون فکر ميکردم خيليها ما را دوست دارند ولي ظاهراً خيليها ما را دوست ندارند و ما اشتباه فکر ميکرديم اما من اجازه نميدهم به پرسپوليس بزرگ ضربهاي وارد شود.

رويانيان در پايان گفت: اميدوارم هرچه سريعتر تکليف کئون روشن شود و کميته انضباطي هم درباره اتفاقاتي که به ضرر تيم ما افتاده قويتر وارد عمل شود و حق بليتفروشي که حق هواداران ماست به ما بازگردد. در غير اين صورت مسئولان فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ و کميته انضباطي بايد پاسخگو باشند. ما به جز حق خودمان در باشگاه پرسپوليس و عدالت چيز ديگري نميخواهيم. اين موضوع وظيفه من است و بايد به عنوان مديرعامل آن را پيگيري کنم.