سعید شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس در گفتگویی اظهار داشت: اتفاق خاصی پیرامون حمیدرضا علی عسگری نیفتاده است او جوان است و امکان دارد اشتباه کرده باشد تیم های دیگر با ایشان تماس گرفته اند و این کار بد و غیر اخلاقی را تیم های دیگر انجام داده اند که با او تماس گرفته و پیشنهاد داده اند.

وی افزود: در حال بررسی هستیم که چه اتفاقی افتاده و منتظر تصمیم کمیته انضباطی باشگاه هستیم به هر حال همه آدم ها اشتباه می کنند اما علی عسگری بچه خوبی است و همه می دانند که یک پرسپولیسی واقعی است.

شیرینی در پایان گفت: علی عسگری هیچ وقت به استقلال نمی رود خیال هواداران راحت باشد و مطمئن باشند او هرگز به استقلال نمی رود.