پولهاي ميلياردي خوردند آنوقت ما را متهم ميکنند


مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: مايليکهن خيز برميدارد که به پرسپوليس نزديک شود و هر بار هم روي سر ما خراب ميشود اما ما قصد استفاده از او را نداريم.


به نقل از خبرگزاري فارس،محمد رويانيان در حاشيه حضور در مرحله سوم ليگ دووميداني گفت: به حکم وظيفه به ورزشگاه آفتاب انقلاب آمدم تا از احسان حدادي که عضو باشگاه پرسپوليس و افتخار همه ما است، حمايت کنم. حدادي دو سال بود که اسپانسر نداشت و با جذب او خواستيم به اسپانسرهاي بزرگ دنيا نشان دهيم خودمان ميتوانيم از قهرمانانمان حمايت کنيم

وي در مورد حضور پرسپوليس در ليگ دووميداني عنوان کرد: بايد به همه رشتهها احترام بگذاريم. برخي از ورزشها سرآمد و از فوتبال خيلي بهترند مانند کشتي، شنا، دووميداني و ... پرسپوليس اگر باشگاه است بايد از همه اين ورزشها حمايت کند. فوتبال را هم دوست داريم اما اين فوتبالي که ما مشاهده ميکنيم واقعا فوتبال نيست و همه چيز در آن وجود دارد؛ از دلالي گرفته تا دروغ و ريا کاري. من به سمت درست کردن فوتبال ميروم اما فوتبال کمر مرا خرد کرده است.

رويانيان در مورد نگراني هواداران از نتايج اين تيم اظهار داشت: آنها براي پيروزي تيم نگرانند و حق هم دارند اما من نگران اين هستم که بتوانم باشگاه را بسازم. ما بايد باشگاهي بسازيم که همه چيزش مستقل باشد. بايد هواداران فرصت بدهند تا بتوانيم در طراز باشگاههاي بزرگ جهان قدم برداريم. ما هواداران توانمندي داريم که بسيار خوب حمايت ميکنند. قدر و منزلت پرسپوليس بالاست و اگر پايين بيايد بازيکنان و مربيان مقصرند که بايد پاسخگو باشند.

مديرعامل پرسپوليس در مورد اعضاي جديد هيئت مديره اين باشگاه گفت: خوشبختانه ترکيب خوبي درست شده و همه هماهنگ هستند و اميدوارم تا آخر هم همين گونه باشد. با هم نشستهاي متعددي داشتيم و قول حمايت از مدير عامل را دادند.رويانيان در مورد اينکه برخي ميگويند او خرج زيادي کرده اما تيمش در جايگاه شانزدهم است، تصريح کرد: ما هم مانند باشگاههاي سپاهان، مس و استقلال خرج کردهايم. سازمان بازرسي به تازگي به باشگاه ما ورود کرده است. بايد ثابت شود که ما از کدام باشگاهها بيشتر گرفتهايم. تيمهاي ديگر سالها بازيکن ميگرفتند و پرسپوليس اين کار را انجام نميداد اما ما اين فصل آمديم و جبران کرديم و ميبينيد چه حاشيههايي درست ميکنند. تيمي مانند مس کرمان به بازيکني که ما A ريال پيشنهاد داده بوديم، به اضافه A ريال پيشنهاد داد و اين بازيکن را خريد. چرا اتهام ميزنند؟

وي تاکيد کرد: جملاتي مانند تيم کهکشاني و بازيکن را از دهان شير بيرون آوردن، براي سالهاي قبل است؛ من که سالهاي قبل نبودم. من فقط چند بازيکن خوب گرفتم و متهم شدم. اشتباهم اين بود که گفتم سقف را رعايت نکردم و وزير ورزش هم همين موضوع را به من اعلام کرد. باور کنيد به اندازه ساير باشگاهها پول دادم.

مديرعامل پرسپوليس در مورد ژوزه گفت: ژوزه با قدرت ميماند. او مربي بزرگي است که در 12 سال 23 جام گرفته است. اين آمار بسيار خوبي است. اين رزومه براي سال قبل است نه 10 سال قبل.

رويانيان در مورد پيشنهاد تيمهاي ديگر به بازيکنان اين تيم گفت: بعد از بازي نفت آبادان با بازيکنانمان تماس گرفتند و آنها را تخريب ذهني کردند و در ميان بازيکنان و مربي تفرقه انداختند. خواهش ميکنم ما را رها کنند. يک عده هستند خود را مدير و مربي سابق ميدانند؛ پرسپوليس مدير و مسئول دارد و براي مذاکره بايد با آنها صحبت کنند نه خود بازيکن. نبايد با محمد نوري تماس بگيرند که چرا تو در ليست ژوزه نيستي و تو را قبول ندارد. آنقدر در مغز آنها خواندهاند که ديگر تمرکز ندارند.وي اضافه کرد: در يکي از بازيها کمک مربي تيم حريف در وسط مسابقه به انصاريفرد ميگويد چرا به پرسپوليس رفتي و به تيم ما نيامدي. ميدان مسابقه جاي چنين حرفهايي است؟ با اين وضعيت من فوتبال بلد نيستم يا شما که کار غير حرفهاي انجام ميدهيد؟رويانيان در پاسخ به اين سؤال که مگر بازيکنان شما حرفهاي نيستند و چرا به اين پيشنهادها فکر ميکند، گفت: کجاي بازيکنان ما حرفهاي است؟ بازيکنان سابق با عشق و علاقه به پرسپوليس ميآمدند و بازي ميکردند اما حالا براي «دو زار» بيشتر به تيم ديگري ميروند. کجاي اين حرفهاي گري است؟ من که تازه آمدم، کساني که سالها قبل بودند چرا اين کارها را ميکنند؟ چرا کسي رسيدگي نميکند؟ در مملکتي که مو را از ماست بيرون ميکشند، چرا اين اتفاقها ميافتد و کسي پاسخگو نيست؟

رويانيان گفت: کساني که ميلياردها و تريلياردها پول مملکت را خوردند ميگويند ما نداريم و پرسپوليس داراست و ما را متهم ميکنند. اگر بخواهم اين مسائل را بازگو کنم بايد خيلي از چيزها را بگويم.

مديرعامل پرسپوليس در مورد اينکه گفته ميشود مايليکهن به پرسپوليس خواهد آمد، گفت: مايلي کهن خيز برميدارد که نزديک شود و هر بار هم روي سر ما خراب ميشود اما ما چنين قصدي نداريم. او مربي متديني است اما چيزهاي ديگر را هم بايد رعايت کند. فقط نميشود که متدين بود و کار کرد. بايد مسائل ديگر را هم در نظر گرفت. مايليکهن بايد يک مقدار آرامش داشته باشد. ما دوست داريم از او استفاده کنيم اما بايد صبورتر باشد.

منبع:ورزش3 به نقل از فارس