مرجع خبري رئال مادريد : رونی هم کتاب بیوگرافی خود را نوشت . در این کتاب با نام " یک دهه در لیگ انگلیس با وین رونی " ، به صحبتهایی هم در مورد کریستیانو رونالدو اشاره شده است .
وی نوشته است :" یک آینه در رختکن اولدترافورد وجود داشت که کریستیانو چشم از آن بر نمی داشت . در تونلی که به سمت استادیوم می رفتیم ، رونالدو مدام به خودش در آینه نگاه می کرد و انگار خیلی با چهره خودش حال می کرد . "
رونی ادامه داده است :" او هدفش این بود که بهترین باشد و همیشه در موردش صحبت می کرد . او در تمرینات همیشه می گفت که می خواهد بهترین باشد . "