خواهش میکنم اگه عکسی از پسرای حامدکاویانپور داریداینجابزارید........بحث کرکریه...پای آبروم درمیونه آخه عمواستقلالیم عکس تموم اس اسیا و بچه هاشونو داره گیر داده اگه تو کاویانپور رو دوس داری چراعکس بچه هاشونداری..........ممنون میشم اگه بزارید