کارشناس فوتبال در ارتباط با بازي ايران با لبنان گفت: تيم ملي لبنان را نبايد دست کم گرفت.

محمد پنجعلي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: تيم ملي لبنان را نبايد دست کم گرفت فوتبال لبنان پيشرفت خوبي داشته است و بر عکس فوتبال ما درجا زده است.

وي افزود: اگر بازيکنان ما بخواهند مثل اردن بازي کنند به مشکل بر خواهيم خورد و بازي با لبنان بازي سختي خواهد بود.

وي در ادامه بيان کرد: در بازي با اردن بدن بازيکنان خسته و افتاده بود و سرعت تيمي خيلي پايين بود و بازيکنان کند بازي مي کردند و بين سه خط عدم ارتباط برقرار بود اميدوارم بتوانيم در اين بازي 3 امتياز را کسب کنيم.

پنجعلي در ارتباط با مصدومان تيم پرسپوليس گفت: مصدوميت بازيکنان به دليل ضعف بدنسازي در اول فصل بوده است و اين باعث مصدوميت بازيکنان در اواسط فصل مي شود .

وي در ارتباط با مصدوميت قبل از قرارداد بازيکنان خارجي تيم سوسا و کي ون جون گفت: فکر نمي کنم همچين اتفاقي افتاده باشد و اين دو بازيکن را بدون تست آورده باشند. قطعاً قبل از قرارداد از آن ها تست پزشکي گرفته شده است.