به گزارش بی باک و به نوشته روزنامه گل، دكتر سليمي شهردار منطقه 21 تهران كه در حال حاضر طرحهاي بسيار و قابل توجهي را در اين منطقه در دست احداث دارد، قصد دارد تا ورزشگاهي را در حول و حوش منطقه وردآورد به مرحله تجهيز و افتتاح برساند تا مردم وردآورد و منطقه 21 تهران بتوانند از آن مجموعه ورزشي استفاده و بهرهبرداري كنند.

نكته قابل توجه در مورد اين ورزشگاه و شهردار ورزشي منطقه 21 اين است كه طبق شنيدهها اين ورزشگاه تازه تاسيس «علي كريمي» و يا «شماره هشت» نامگذاري ميشود. دليل اين نامگذاري اين است كه كريمي مدتها در اين منطقه زندگي كرده و دوستداران زيادي نيز در اين منطقه دارد.

دوستداران و بچه محلهاي سابق علي كريمي كه پس از انتخاب حميد استيلي به عنوان مشاور ورزشي شهرداري از سرمربي سابق سرخها خواسته بودند تا كريمي را به اين منطقه دعوت كند، از آن پس در چند مورد توانستند همراه جادوگر باشند و از نزديك پاي صحبتهاي او بنشينند.

محبوبيت كريمي در اين اهالي فوتبال و توجه بچههاي سابق جادوگر به اين بازيكن دليل بزرگي است كه هر بار كريمي را به آن منطقه بكشاند و باعث شود كه ورزشگاه با نام و شماره او به بهرهبرداري برسد.
شايد خيلي از فوتباليهاي وردآورد ندانند كه سالن اين منطقه و كفپوش آن به كمك و حمايت علي و فرشيد كريمي به وضعيت قابل استفاده درآمده و حتي كريميها هميشه حمايتهايي از بچه محلهاي سابق خود انجام دادهاند.

علي كريمي حدودا دوازده ساله بود كه با توجه به نظر خانوادهاش از وردآورد به فرديس كرج نقل مكان كرد و با توجه به اين موضوع جادوگر فوتبالش را از زمينهاي خاكي وردآورد شروع كرد و هميشه از محبت و لطف مردم اين منطقه صحبت ميكند: «مردم هميشه نسبت به من لطف دارند و اهالي وردآورد با توجه به اينكه بچه محلهاي سابق من هستند، هميشه با لطف و نظر ديگري با من برخورد ميكنند. شروع فوتبال من از زمينهاي خاكي وردآورد بود و هنوز هم دلم براي آن روزها و آن بازيهاي زمين خاكي تنگ ميشود. به هر حال باز هم ممنون مردم وردآورد هستم و اميدوارم كه براي اين منطقه و ديگر مناطقي كه استاديوم و مكانهاي ورزشي مناسب ندارند، دستي بالا زده شود و مردم حداقل امكانات ورزشي را داشته باشند.»

ساخت مجسمهاي از علي كريمي در مقابل ورزشگاه يا محوطه داخل آن پيشنهاد ديگري بود كه در حال بررسي است و احتمال دارد كه اين اتفاق در صورت توافق مسوولان ذيربط و علي كريمي بهزودي رقم بخورد و جادوگر به الگوي يكي از مجسمهسازان زبردست كشورمان تبديل شود.
حميد استيلي كه به دليل دوستي قديمياش با دكتر سليمي در امور فرهنگي و ورزشي به ياري شهردار منطقه 21 شتافت، در اين مورد صحبتهايي را با علي كريمي و دكتر سليمي انجام داده است: «علي كريمي يكي از محبوبترين بازيكنان ماست. او در ايران و حتي در بين ايرانيان خارج از كشور طرفداران زيادي دارد كه در اين بين بچه محلهاي سابق او در منطقه وردآورد نقش پررنگي دارند. ما بايد از اسطورههاي اينچنيني استفاده خوبي كنيم و با استفاده از سلامت و شرايط خوب آنها براي جوانان ورزشكارمان، الگوي خوبي به وجود آوريم. به همين دليل احتمال دارد كه با توجه به شروع فوتبال علي كريمي در منطقه وردآورد، ورزشگاهي كه قرار است در منطقه 21 ساخته شود به اسم علي كريمي نامگذاري شود يا حتي مجسمهاي از او در اين منطقه ساخته شود.»

استيلي كه تمايل ندارد در مورد اين موضوع صحبت كند، حتي به سوال دوم ما در مورد حضور كريمي و بعضي از بازيكنان در مدرسه فوتبال رايگانش در منطقه 21 توضيح كوتاهي ميدهد: «با دعوت از بعضي از بچهها مثل علي كريمي مدرسه فوتبال را با حمايت دكتر سليمي در منطقه 21 افتتاح كرديم. از آنجايي كه ما دنبال پول و درآمد نبوديم، اين مدرسه فوتبال رايگان است و آن دسته از عزيزاني كه از لحاظ مالي مساله دارند و البته از استعداد خوبي در فوتبال سود ميبرند، ميتوانند در اين كلاسها شركت كنند. باز هم از زحمات و لطف دكتر سليمي تشكر ميكنم و اين را بدانيد كه يك دعاي خدا بيامرزي براي ما از هر چيزي مهمتر است.»

گفته ميشود پس از بازگشت تيم ملي از لبنان به تهران و كم شدن مشغلههاي كريمي، جلسهاي با حضور دكتر سليمي، استيلي و جادوگر براي نهايي كردن اين پروسه برگزار خواهد شد.