خبرگزاری پرسپولیس : مربي اسبق تيم ملي فوتبال نتايج ضعيف تيم ملي را حاصل مديريت غلط و غيركارشناسي دانست.


بيژن دوالفقار نسبدر خصوص شكست تيم ملي فوتبال برابر لبنان در سومين ديدارش در مسابقات مقدماتي جام جهاني 2016 گفت: "تيم ملي ما مدت زيادي است كه نتايج بدي ميگيرد. عملكرد تيم ملي ما بسيار ضعيف است و اين ضعف حتي در زواياي ديگر فوتبال ما كاملا مشاهده ميشود. به عنوان نمونه فوتبال باشگاهي ما برخلاف سالهاي قبل نمايش خوبي ندارد و تيمهاي ما از استانداردهاي متوسط حرفهاي بيبهرهاند."

وي ادامه داد: "من عملكرد تيم ملي را ضعيف ارزيابي ميكنم چون برنامهريزي خوبي ندارد. تيم ملي در بازيهاي تداركاتي به ويژه برابر تيمهاي ضعيف نتايج خوبي نگرفته و در نهايت هم با يك برد ضعيف برابر ازبكستان، يك تساوي ضعيف برابر قطر و يك بافت تحقيرآميز مقابل لبنان، ضعيفترين تيم گروه، با چهار امتياز در جدول حضور داريم. اين مساله نشان ميدهد كه رويكرد فدراسيون تخصصي نيست. بسيار ضعيف است. من اين باخت را حاصل عملكرد بد فدراسيون ميدانم."

ذوالفقارنسب همچنين با بيان اينكه نتايج تيم ملي و عملكرد فدراسيون با توجه به وزن اين فدراسيون و توقع مردم بايد بهتر از اين باشد، اظهار كرد: كادر فني تيم ملي ضعيف نيست اما از آنها كار ضعيف گرفته ميشود! معلوم نيست كه برنامههاي تيم ملي را چه كساني نوشتهاند و چه كساني بر آن نظارت ميكنند؟ به نظر من اين افراد شايستگي اين كارها را ندارند. مديران فعلي فدراسيون از نظر فن مديريت، درجه دو و سه هستند. منظور من تمام اعضاي هيات رئيسه فدراسيون است. آنها مديران متوسطي هستند."

اين كارشناس فوتبال در ادامه به مسائلي مانند مشورت فدراسيون فوتبال با كي روش براي طرح برنامههاي مختلف اعم از تيم ملي و ليگ اشاره و خاطرنشان كرد: "كي روش مستخدم فدراسيون است و بايد برنامههاي آن را اجرا كند نه اين كه به فدراسيون برنامه بدهد. البته لازم است كه گاهي مسئول فني تيم ملي برنامهاي را به فدراسيون بدهد، اما اين برنامه بايد مصوب شود و با بررسيهاي كامل به مرحله اجرا در بيايد. در فوتبال ما و در دانشگاههاي كشور مديران خوب و كارداني هستند كه ميتوانند اين كار را به خوبي انجام دهند، اما اين فدراسيون هرچه را كيروش ميگويد بيچون و چرا ميپذيرند. كي روش سرپرست تيم ملي را تعيين ميكند، برنامه ليگ را تغيير ميدهد، پيشنهاد حذف جام حذفي را ميدهد و مسائل ديگري كه ما از جزئيات آن بيخبر هستيم."

وي درباره اين كه براي موفقيت در بازارهاي آينده چه بايد كرد: "فدراسيون بايد افراد كارآمد را دعوت به همكاري كند كه طرح و برنامه بدهد و روي انجام كارها نظارت كند. به عقيده من اعضاي جديد فدراسيون كارها را خيلي معمولي پيش ميبرند و حتي براي اداره ليگ يك هم توانايي ندارند. آنها با مسئولان و سياستگذاران كشور ارتباط ندارند. قبل از اين كه تيم ملي در راه صعود به جام جهاني ناكام بماند بايد تغيرات اساسي ايجاد كنيم و حتي اگر لازم است فدراسيون را تعطيل كنيم. در مجموع اعتقاد دارم كه فدراسيون بسيار ناكارآمد است و اگر وضع به همين صورت پيش برود مسئولان بالادستي ورزش كشور هم بايد پاسخگو باشند."

ذوالفقار نسب در واكنش به صحبتهاي چند روز اخير برخي كارشناسان مبني بر لزوم تغيير كادر فني تيم ملي گفت: "كادر فني تيم ملي با توجه به تجربيات حرفهاي خود قرار داد رسمي بستهاند و اگر ما آن را يك طرفه فسخ كنيم متضرر ميشويم. به نظر من به جز كي روش ساير مهرههاي فدراسيون و تيم ملي ضعيف هستند. كي روش بايد همكاران جوان ايراني را كه با استداد هستند به كار بگيرد ونظراتشان را به كار ببندد. فدراسيون بايد كميته فني مقتدر داشته باشد كه بدون دخالت در كار فني، با تيم ملي همكاري كند. كي روش به تنهايي نميتواند مسئوليت همه كارها را بپذيرد.

وي در پايان درباره ديدار آينده ايران با كره جنوبي و شانس ايران براي صعود به جام جهاني گفت: "كره را از حالا صعود كرده ميدانم چون برنامههاي فوتبال اين كشور فراتر از آسياست. ما براساس امكانات و شرايط زمان بازي با كره ممكن است بتوانيم اين تيم را شكست دهيم اما با شرايط فعلي و براساس معادلات فوتبال پيروزي برابر كره جنوبي بعيد است.