زادمهر: کي روش بايد پاسخگو باشد


محمدرضا زادمهر اظهارداشت: من هم مثل همه هموطنان عزيزم از شکست تيم ملي مقابل لبنان ناراحت شدم چرا که مي توانستيم خيلي قدرتمند تر عمل کنيم اما ضعيف ظاهر شديم. اين شکست نشان داد که تعطيلات ليگ نمي تواند به تيم ملي ما کمک کند و ديگر نبايد ليگ را تعطيل کنيم.

وي در ادامه افزود: حتما بايد يک اتاق فکر فني تشکيل شود و کي روش يکسري توضيحات در مورد تصميماتش بدهد که چرا از يکسري بازيکنان استفاده مي کند و بعضي ها را اصلا دعوت نمي کند البته تحت هر شرايطي بايد حامي تيم ملي باشيم و احساسي عمل نکنيم چون هنوز چيزي تمام نشده است و فرصت هست. کي روش مربي بزرگي است اما بايد متوجه شود که اطرافش آدمهاي کم هوش و نا آگاهي نيستند بلکه ايراني ها بسيار باهوش و آگاه هستند.

زادمهر در پايان گفت: اين باخت نشان داد که اگر با همين روند ادامه دهيم، بازهم نتايج خوبي را کسب نخواهيم کرد، پس بايد يک دگرگوني در نوع تفکر ما ايجاد شود و به سري از بازيکنان ما بايد شوک وارد شود. به نظر من ترکيب تيم ملي بايد تغيير داشته باشد.