سلام از دوستان تیفوسی میخام بهترین ترکیب برای پرسپولیس مقابل نفت رو بگن

لطفآ از بازیکنان مصدوم نام نبرید.