گزارشگر بازی ایران_لبنان پس از چند روز به انتقادات نسبت به اجرا و گزارش خود واکنش نشان داد.

مزدک میرزایی درباره انتقادات رسانه ها نسبت به اینکه وی مرتبا جمله ارتباط ما با مبدا قطع شده و فعلا نمی توانیم بازی را پخش کنیم اظهار داشت: من هر آنچه گفتم مسائلی بود که از طریق مدیران و مسولان شبکه منتقل می شد و باید بیان می کردم و جز این موارد حرف دیگری نزدم. وقتی شما زیر مجموعه سازمان یا نهادی هستنید،باید حرفهایی را طرح کنی که مدنظر مدیران است و من بی کم و کاست این موارد را روی آنتن زنده بیان کردم.

میرزایی درباره یادداشت پگاه آهنگرانی که از او به خاطر نحوه بیان دلایل قطع ارتباط با بیروت انتقاد کرده بود عنوان کرد: ایشان حق دارند و کلا افکار عمومی چون مرا روی آنتن می بینند شاید اینطور برداشت کنند که من از خودم حرف می زنم.در حالیکه همانطور که گفتم هر چه گفتم نظر مدیران بود و باید توضیح می دادم.

وی درباره اینکه آیا اگر می دانست این اتفاقات در پخش بازی رخ می دهد به استودیو می رفت یا نه گفت: باور کنید اصلا قرار نبود من بازی را گزارش کنم چون ساعت 6 صبح همان روز سه شنبه از لندن رسیده بودم و خیلی خسته بودم.یکجورایی ناگزیر شدم بروم .

میرزایی درباره اینکه چه حسی از تماشای بازی داشت گفت: خودتان حساب کنید،از لندن و هیاهوی پارالمپیک یکدفعه پرتاب شدم به گزارش بازی که زمینش آن وضعیت را داشت و پخشش هم آن شرایط را.کلا فکر کردم در امجدیه در دهه 60 هستم.