جواد کاظميان پس از تساوي بدون گل پرسپوليس برابر نفت تهران در جمع خبرنگاران در مورد اين بازي گفت: واقعا نميدانم چه بايد بگويم، به عقلم نميرسد که چرا پرسپوليس اينطور نتيجه ميگيرد. ما تمام تلاشمان را ميکنيم اما نميدانم چرا نميتوانيم نتيجه بگيريم.

وي در مورد اينکه آيا نميترسيد پرسپوليس هم مثل استيلآذيني که ستارههاي زيادي جذب کرده بود به ليگ دسته اول سقوط کند، اظهار داشت: پرسپوليس، استيلآذين نيست که شخصيت نداشته باشد. آن تيم ستارههاي زيادي گرفت اما شخصيت تيمي نداشت و اصلا امکان ندارد که چنين اتفاقي براي پرسپوليس بيفتاد و محال است.

کاظميان افزود: شرايط خوب نيست و به هواداران حق ميدهم ناراحت باشند اما اتفاقي که افتاده اين است که تلويزيون و رسانه به جان فوتبال افتادهاند. بازي نيمه نهايي پارالمپيک را تماشا ميکردند، گزارشگر در دقيقه 57 که بازي يک بر يک بود ميگفت فوتباليستها ياد بگيرند، همان موقع ايران يک گل خورد و از صعود به فينال جا ماند. اصلا نميتوان فوتبال را با ساير رشتهها مقايسه کرد. من از 18 سالگي به صورت حرفهاي فوتبال بازي ميکنم، يک زمان از سايپا 15 ميليون پول گرفتم اما با رفتنم به خارج چندين برابر آن پول را بازگرداندم.

وي خاطرنشان کرد: درصد کمي از فوتباليستها هستند که ميلياردي گرفتند چرا تر و خشک را با هم ميسوزانيد. تماشاگران حق دارند اعتراض کنند، اما نبايد همه چيز را به هم ربط داد.

کاظميان در مورد اينکه آيا به او نگفتهاند با رسانهها حرف نزن، گفت: من شهامت اين را دارم که بيايم صحبت کنم و کسي نميتواند به من بگويد صحبت نکنم. من بازيکني هستم که با غيرت بازي ميکنم و کسي نميتواند به من بگويد بيغيرت هستم. کدام بازيکن دوست دارد 90 دقيقه فحش بخورد من کسي هستم که سرم را مقابل توپ ميگذارم. من به خاطر پرسپوليس به اروپا نرفتم و اين حرفها ناراحتم ميکند. پارسال من در پرسپوليس 130 ميليون تومان گرفتم و تنها عده کمي هستند که ميلياردي ميگيرند. من پول زيادي از فوتبال درآوردم اما اغلب پولي را که من کسب کردم از لژيونر شدن بوده و تنها 500 ميليون از فوتبال ايران کسب کردم.