با امضاء صورتجلسه نهايي
مالکي رئيس هيئت مديره پرسپوليس شد

با امضاء اعضاي هيئت مديره پرسپوليس مالکي رئيس جديد هيئت مديره اين باشگاه شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، پس از انصراف محمد رويانيان و مهدي تاج از پذيرش سمت رياست هيئت مديره باشگاه پرسپوليس، مسئولان وزارت ورزش تصميم گرفتند نفر ديگري را به عنوان رئيس هيئت مديره پرسپوليس معرفي کنند، از همين رو صورتجلسهاي تنظيم و با امضاي اعضاي هيئت مديره فداحسين مالکي به عنوان رئيس جديد هيئت مديره پرسپوليس انتخاب شد.

وي به زودي حکم خود را از وزارت ورزش دريافت خواهد کرد. اين صورتجلسه در حال حاضر نزد وزير ورزش و جوانان براي زدن حکم نهايي است.