سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است كه مشكلات اين تيم بيشتر فكري و ذهني است و همه بايد كمك كنند تا از اين فشارهاي ذهني كاسته شود.

به گزارشسایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مانوئل ژوزه در پايان ديدار تيمش برابر نفت تهران كه با يك تساوي ديگر همراه بود، اظهار كرد: يك بازي ديگر انجام داديم و باز هم دو امتياز از دست داديم. نيمه اول بازي ما خوب نبود. تيم مقابل ضدحملهاي كار ميكرد و ما جلوي ضدحملههاي آنها را گرفتيم.
نيمه اول نتوانستيم شانس گلزني ايجاد كنيم و حريف هم در نيمه اول كيفيت خاصي نداشت. در نيمه دوم نفت بهتر وارد زمين شد و كنترل بازي را در اختيار گرفت و ما رو به ضدحمله آورديم. كيفيت پاسهايمان بهتر شد و سه شانس گل ايجاد كرديم، اما وقتي تيمي رويش فشار باشد، در يك موقعيت گل اشتباه ميكند و اين مساله باعث ميشود اعتمادبه نفس ما پايين بيايد و حريف اعتمادبه نفسش بالا برود.
وي ادامه داد: مشكل تيم ما فكري و ذهني است و اين به دليل فشارهايي است كه از روز اول روي تيم ما وجود دارد. از نظر دفاعي با سه دفاع راحتتر بازي ميكنيم و مشكل ما كم گل زدن است. شانسهاي گل زيادي داشتيم كه به نتيجه نرسيديم و همين مساله باعث ميشود هجمه منفي روي ما ايجاد شود. اگر يك پيروزي به دست بياوريم خيلي چيزها عوض ميشود.
ژوزه ادامه داد: ميدانستيم بازي سختي در پيش داريم چون ميدانستيم با تيم اول بازي داريم، ولي اميدوار بوديم كه پيروز شويم. نفتيها شانس گلي نداشتند و ما هم ناراحت از زمين بيرون آمديم. متاسفانه كارهاي ما به راحتي پيش نميرود. همچنين اكثر تيمهايي كه در صدر جدول قراردارند باخت ندارند و از طرف ديگر تعطيلاتي كه در ليگ به وجود ميآيد ريتم بازيها را ميگيرد. مخصوصا تيمهايي كه بازيكنان زيادي به تيم ملي ميدهند.
سرمربي تيم ملي افزود: امروز در سمت چپ فشنگچي و فولادي را نداشتيم و اين مساله انتخابهايمان را كم كرد.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه معتقد بود كه پرسپوليس موقعيت خطرناكي نداشت، گفت: در يك موقعيت ماهيني توپ را روي دروازه ارسال كرد كه خود يك شانس گل بود. ضربات ايستگاهي و كرنر بخشي از بازي هستند و همه تيمها روي اين مسائل تمرين ميكنند.
وي كه با اصرار خبرنگاران مبني بر نداشتن موقعيت خطرناك پرسپوليس مواجه شد، گفت: هركس بازي را به سود خود ميبيند. من هم بازي را به نفع خودم ميبينم. كسي به من ياد نميدهد كه چگونه بايد بازي را ببينم.
وي ادامه داد: در تعويضهايي هم كه انجام داديم، بازيكنان ما آنچه كه ميخواستيم نبودند اما سه شانس گل داشتيم. بنگر و نورمحمدي بازيكناني بودند كه براي ما شانس گل ايجاد كردند.
وي درباره سوال خبرنگار ايسنا كه پرسيد خطا و كرنر بخشي از فوتبال است و همه آن نيست و اينكه پرسپوليس زماني كه پرسپوليس بازيكنان مصدوم خود را در اختيار داشت روند نااميدكنندهاي را طي ميكرد، گفت: مشكل تيم ما فكري و ذهني است و فشار بيش از حدي روي بازيكنان است. آنها با اين فشار وارد زمين ميشوند. وقتي باشگاه قبل از فصل 16 بازيكن جديد را جذب ميكند و همه از همان ابتدا ميگويند تيم بايد قهرمان شود، فشار را زياد ميكند. بايد تيم را درست كرد و اين مساله در مدت كم عملي نميشود.
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه چه راهكاري را بايد مدنظر قرار داد، گفت: بايد از اين فشاري كه روي ما وجود دارد، خارج شويم و همه بايد كمك كنند تا بازيكنان راحتتر بازي كنند و تا بتوانيم راحتتر پيش برويم. ما در ميان مدافعانمان مشكلي نداريم و مشكل ما در خط حمله است. من 36 سال است كه مربيگري ميكنم و اين بدترين شروعم بوده است از اين نتايج خجالت ميكشم. تيم ما جنگنده است و ميتواند قهرمان شود، اما از ابتداي فصل تاكنون تنها يك بازي را بردهايم و آن هم بازي نخستمان بود ولي بايد راهمان را ادامه دهيم.
مانوئل ژوزه با بيان اينكه تيم را خودش نبسته، گفت: در ارنج تيم ما تعادل وجود ندارد. ما هفت بازيكن داريم كه ميتوانند در سمت راست بازي كنند اما در سمت چپ تنها معدنچي را داريم كه يك سال بازي نكرده بود. در خط هافبك دفاعي هم تنها سامان آقازماني و سوسا را داريم كه سوسا مصدوم شد و رفت و گويا تماشاگران هم آقازماني را دوست ندارند. او وقتي داخل زمين ميآيد، آنطور كه بايد نميتواند بازي كند. نقي زاده كه از دسته يك به تيم ما منتقل شده است، يكي از بازيكنان خوب تيم من بود.
وي ادامه داد: شرايط ما مانند اين است كه در هواي سرد باشي و وقتي سرت را ميپوشاني پايت بيرون ميماند و برعكس در شرايطي كه تيم نتيجه نميگيرد، همه مربي را مقصر ميدانند و معتقدند كه او چيزي از فوتبال نميفهمد. من تاكنون 22 قهرماني و 8 قهرماني بين قارهاي كسب كردم آيا من احمقم كه اين جامها را به دست آوردهام. من هم معتقدم كه تيم ما نامتعادل است.
او همچنين درباره اظهارنظر مايليكهن درباره پرسپوليس گفت:من كار خودم را ميكنم واز تجربه ديگران هم بهره ميبرم. وقتي تيم پيروز ميشود، اين برد پدران زيادي پيدا ميكند اما وقتي ميبازيم، تنها صاحب نتيجه خوب مربي است.
سرمربي پرسپوليس در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا شرايط پرسپوليس قبل از سقوط به دسته يك بهتر ميشو يا خير،گفت: شما يا شيطان هستيد يا ميخواهيد مرا اذيت كنيد و يا اينكه از طرفداران استقلال هستيد.