مرجع خبري رئال مادريد : سرجیو آگوئرو در نهایت برای بازی سه شنبه در برنابئو خواهد رسید . بازیکن آرژانتینی گفت :" به جلو نگاه می کنم تا در آن جا بای کنم و برنده باشم چرا که هرگز با اتلتیکو چنین افتخاری کسب نکردم . "
داماد مارادونا گفت :" من هرگز پیراهن رئال را نمی خواستم بپوشم . من اتلتیکویی هستم و این خیانت به تیمی بود که مرا به اسپانیا آورد . "
هر چند که کمتر کسی است که نداند رویای سرجیو ، پیوستن به رئال بود اما در حسرتش ماند .