به گزارش سايت رسمي فدراسيون، اعضاي کميته داوران در جلسه روز دوشنبه 20 شهريور ماه پس از سه ساعت بحث و تبادل نظر در خصوص معرفي داوران و کمک داوران بين المللي با توجه به عملکرد آنان در فصل قبل و جاري و همچنين سياست هاي کنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا مبني بر جوانگرايي و با هدف ايجاد انگيزه براي داوران و جامعه داوري به گونه اي که اين احساس به وجود آيد که کميته داوران به طور کامل عملکرد آنها را زير نظر داشته و داوراني که شايستگي کامل را داشته باشند در ليست بين المللي قرار مي گيرند و بالعکس کساني که نتوانند خواسته کميته داوران را بر آورده کنند جاي خود را به داوران جوان و آينده دار خواهند داد.

عسکري در ادامه بيان کرد: با توجه به مراتب فوق و سياست هاي ذکر شده تغييرات عمده اي در ليست بين المللي صورت گرفت که نمونه آن موعود بنيادي فر و حسن اکرمي که در طرح توسعه و پيشرفت داوري آسيا 4 سال متوالي در کلاسهاي کنفدراسيون فوتبال آسيا شرکت داشته اند و با توجه به موفقيت هاي انان در کلاس هاي مختلف و همچنين عملکرد فني و شرايط سني بسيار مناسب (26 و 27 سال)، براي اولين بار در کشور به ليست داوران بين المللي معرفي شدند. اميدوارم بااتکال به خداوند متعال داوران معرفي شده و ساير داوران کشور در جهت توسعه و پيشرفت کيفي داوري و رقابت با داوران ساير کشورهاي آسيايي موفق و سربلند باشند.

در ادامه عسکري از ديدگاه و نگرش اعضاي کميته داوران مبني بر توجه به سياست هاي فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا در خصوص آينده نگري و توسعه کيفي داوري تشکر و قدرداني کرد.

عسکري در ادامه ليست داوران را بدين ترتيب اعلام کرد:


*داوران بين المللي فوتبال آقايان:

عليرضا فغاني-محسن ترکي-سعيد مظفري زاده-اشکان خورشيدي-محمدرضا اکبريان-موعود بنيادي فر-حسن اکرمي*کمک داوران بين المللي فوتبال آقايان:

حسن کامراني فر-رضا سخندان-محمدرضا ابوالفضلي-محمدرضا منصوري-بابک داوري-عليرضا کهوري-سعيد علي نژاديان-رسول فروغي-سجادي طوري*داوران بين المللي فوتسال آقايان:

عليرضا سهرابي-محمود رضا نصيرلو-وحيد عرض پيما-عبدالحميد باقري*داوران بين المللي فوتبال ساحلي آقايان:

سيد رامين حقيقي زاده-فرشيد حقيقت جو-علي شريفات-ابراهيم اکبر پور*داوران بين المللي فوتبال بانوان:

سلطنت نوروزي-شيوا ياري-سرور ساعدي*کمک داوران بين المللي فوتبال بانوان :

انسيه خباز مافي-معصومه شکوري-بهناز حسيني نقوي- سمانه محسني کياسري*داوران بين المللي فوتسال بانوان :

مريم پورجعفريان-فاطمه کمندي-مهديه رشيدي رنجبروي در پايان گفت: از محسن ترکي تشکر و قدرداني مي کنم چرا که براي حمايت از موفقيت جامعه داوري شخصا پيشنهاد دادند که به دليل حضور فغاني در ليست داوران کانديداي حضور در جام جهاني 2014 برزيل، وي به عنوان نفر اول در ليست قرار گيرد.