سرمربي تيم ملي فوتبال اسپانيا بر اين باور است که در تيم او بازيکناني وجود دارند که بهتر از کريستيانو رونالدو و ليونل مسي هستند.

در چند سال اخير همواره ليونل مسي و کريستيانو رونالدو در رقابت هاي ليگا همه نگاه ها را معطوف خود کرده اند و ديگر بازيکنان شاخص در سايه آنها قرار گرفته اند، چنان که رسانه هاي اسپانيايي و غير اسپانيايي به هر مناسبتي به مقايسه اين دو ستاره شاخص مي پردازند و از آنها به عنوان بهترين بازيکنان جهان ياد مي کنند.

به گزارش ايسنا،دل بوسکه سرمربي تيم ملي فوتبال اسپانيا از اينکه چنين مقايسه تکراريي را ميان مسي و رونالدو مي بيند به تنگ امده است و بر اين باور است که در تيم ملي فوتبال اسپانيا بازيکناني وجود دارند که بهتر از ستارههاي رئال مادريد و بارسلونا هستند.

دل بوسکه در سخناني که روزنامه مارکا منتشر کرد، گفت: چرا هميشه براي بهترين بازيکن جهان مثال کريستيانو رونالدو و ليونل مسي را مي آورند و به مقايسه ميان آنها مي پردازند. بر اين باورم که در تيم ملي ستاره هايي داريم که بهتر از مسي و رونالدو هستند.