اميدهاي پرسپوليس در خانه پارسه به تساوي بدون گل دست پيدا کردند.به گزارش سايت رسمي باشگاه پرسپوليس؛ شاگردان منوچهر عبدا...نژاد در حالي در اين بازي به تساوي رسيدند که با زمين مشکل داشتند. همچنين افشين اسماعيل زاده و فرشاد احمدزاده که در تمرينات بزرگسالان حضور دارند، براي کمک به اميدها در اين مسابقه حاضر شده بودند.

عبدا... نژاد درباره اين بازي گفت: ابعاد زمين بسيار کوچک بود و اين مساله امکان اجراي برنامه هاي تاکتيکي مثل عرض دادن به بازي و باز کردن دفاع حريف را نمي داد. از خط طولي تا محوطه 18 قدم فاصله خيلي کمي بود و اين شرايط باعث مي شود که تيم ها به بازي مستقيم رو بياورند.

سرمربي اميدهاي پرسپوليس ادامه داد: خوشبختانه در اين بازي اسماعيل زاده و احمدزاده را در اختيار داشتيم. از احمدزاده 90 دقيقه استفاده کرديم اما اسماعيل زاده در تمرين صبح با تيم کار کرده بود و با اين وجود براي بازي آمد و به همين دليل تصميم گرفتيم کمتر بازي کند که تحت فشار قرار نگيرد.