خبرگزاری پرسپولیس : پیشکسوت پرسپولیس گفت: پرسپولیس می تواند یکی از بهترین خط هافبک های لیگ را در اختیار داشته باشد. دکتر محمد زادمهر گفت: پرسپولیس باید تمرکز خود را روی مسائلی بگذارد که مشکلات اصلی تیم هستند و باید از بحث های انحرافی پرهیز کرد. وی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته، پرسپولیس مشکل کمبود بازیکن ندارد. تصور من این است که مباحث مطرح شده در اینباره ناشی از ازدیاد بازیکن باشد، یعنی پرسپولیس آنقدر بازیکن دارد که بعضی را سر در گم می کند. بازیکن سال های گذشته پرسپولیس تصریح کرد: آنچه باید روی آن تمرکز کرد این است که بازیکنان به کارآیی لازم خود برسند. در اینباره می توان روی مسائل روحی و روانی و تاکتیکی کار کرد. زادمهر خاطرنشان کرد: من فکر نمی کنم هیچ مربی در لیگ باشد که تیم را با این مجموعه بازیکنان نخواهد. تعداد زیادی از بازیکنان تیم یا ملی پوش بوده اند یا ملی پوش هستند، بعضی هم می توانند به تیم ملی راه پیدا کنند. چنین بازیکنانی می توانند در چند پست به میدان بروند. وی افزود: فوتبال یکسری اصول پایه دارد که اگر بازیکنی بداند، می تواند آن را در هر پستی به کار بگیرد. هافبک های پرسپولیس این قابلیت را دارند. من اصلا اعتقاد ندارم پرسپولیس مشکل هافبک دارد. اتفاقا اگر شرایط فعلی پست سر گذاشته شود. پرسپولیس یکی از بهترین خط هافبک های لیگ را دارد.