خبرگزاری پرسپولیس : مدافع پرسپولیس پس از مسابقه برابر سپاهان می گوید محمد نوری دقیقه 70 از او پرسیده نیمه چندم است و نقی زاده از او سوال می کرده توپ کجاست
!Click to download in FLV format (6.41MB)