• مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: کسی که در زمین نبوده و آنچه را که اتفاق افتاده را ندیده باشد، نمی تواند درک کند با چه شرایطی روبرو بودیم. رنگ و روی بچه ها را که دیدیم، وحشت کردیم.

    علیرضا نورمحمدی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: پس از پایان بازی بعضی فکر می کردند شاید بهانه گیری می کنیم ولی الان شرایط روشن تر شده اما تا کسی جای ما نبود، واقعا متوجه نمی شود که چه وضعیتی بوجود آمده بود. من در طول زندگی چنین چیزی ندیده بودم.
    وی ادامه داد: جایی که محمد نوری زمین خورد، آنقدر حالش بد بود که بازیکنان خود سپاهان هم ترسیده بودند. قاضی او را به زور از زمین بیرون برد و خود نوری متوجه نبود حالش چقدر بد است. نوری می گفت: نمی توانستم خودم را کنترل کنم. زمین می خوردم ولی وقتی بلند می شدم، می دیدم حالم بد نیست اما نمی فهمیدم در اطرافم چه خبر است. او در یک صحنه زمین خورد و صورتش زخمی شد ولی می گفت نمی توانست دستش را تکان بدهد تا جلوی ضربه را بگیرد.
    بازیکن پرسپولیس تصریح کرد: ما واقعا برای بچه ها ترسیده بودیم. آنها به شکل بدی زمین می خوردند. دلم نمی خواهد بگویم، حتی تصورش هم وحشتناک است اما دو سه بار فکر کردیم بچه ها دچار ایست قلبی شده اند. وقتی نقی زاده را از زمین بیرون بردند و دیدیم برنگشت، با خودمان گفتیم حتما اتفاق بدی برایش افتاده و به ما نمی گویند. در آن شرایط که در واقع خط هافبک نداشتیم، ذهنمان هم اینطور درگیر بود. حتی علی عسگری هم وسط رفت که بتواند کمک کند اما سپاهان بدون توجه به این مسائل هر لحظه فشارش را بیشتر می کرد.
    وی درباره وضعیت تیم گفت: تمام تلاش خودمان را می کنیم. شرمنده هواداران هستیم. در این بازی آخر هم، همه چیز خوب پیش می رفت که یک دفعه در نیمه دوم آن مسائل پیش آمد. ادامه این وضعیت به ضرر همه است. هواداران فقط بدانند که ما تمام تلاش خودمان را می کنیم. شما اگر تمرینات را ببینید بچه ها عالی هستند ولی شرایط در بازی یک جور دیگر می شود.
    نورمحمدی تصریح کرد: هیچ توضیحی برای این شرایط نداریم. بچه ها با تمام وجود کار می کنند و بعد از این اتفاقات بچه ها واقعا یکدل و مصمم هستند و امیدواریم در دو بازی خانگی آتی که داریم با کسب دو پیروزی این شرایط را عوض کنیم.