نام عليرضا فغاني در ميان 52 داور برگزيده فدراسيون بينالمللي فوتبال براي جام جهاني 2014 برزيل ديده ميشود.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فيفا براي نخستين بار كارگاهي را در زوريخ با حضور 52 داور از 46 كشور جهان برگزار ميكند. داوراني كه در جام جهاني بيستم فوتبال سوت خواهند زد از ميان اين 52 تن برگزيده خواهند شد.

از ايران نام "عليرضا فغاني" به عنوان داور در كنار حسن كامرانيفر و رضا سخندان به عنوان كمك داور ديده ميشود.

قاره كهن هفت تيم داوري در فهرست فيفا دارد. روشن ايرماتف ازبك شناخته شدهترين داور آسيايي فهرست فيفا شمرده ميشود.