يحیی گل محمدی از مذاکراتش با ژوزه در مورد علی کریمی و از صحبت مستقیمش با شماره 8 حرف می زند. یحیی که تازه دستیار مانوئل شده، روز گذشته دقایقی با ما حرف زد.

* گویا با ژوزه حرف زدید که کریمی را ببخشد.
- فقط من و مهدی با ژوزه حرف نزدیم بلکه بقیه بازیکنان تیم هم با ژوزه صحبت کردند که علی برگردد و به هر حال همه ما دوست داشتیم جمع مان دوباره جمع شودبه همين دليل هم با مانوئل حرف زدیم.

* پاسخ مانوئل به تقاضای شما و بازیکنان پرسپولبيس چه بود؟
- مانوئل از برخی مسائل و صحبت های علی کریمی ناراحت بود اما من به ژوزه گفتم علی بازیکن بزرگی است و در این موقعیت می تواند به پرسپوليس کمک کند.

* تو با مترجم با ژوزه حرف زدی یا بدون واسطه با سرمربی تیم صحبت کردی؟
- نه، خوشبختانه زبان انگلیسی من فول فول است به همين دليل بدون مترجم با ژوزه حرف زدم. آقای ژوزه هم بعد از صحبت من و همه بازیکنان قطعاً به یک جمع بندی رسیدند و به زودی همه چیز ان شاءالله به خیر و خوشی تمام خواهد شد.

* شخصاً در مورد علی کریمی چه صحبتی داری؟
- علی بازیکن شناخته شده ای است اما او خیلی زود عصبانی می شود و از کوره درمی رود. البته خیلی زود هم پشیمان می شود. این خصیصه علی را همه می دانند اما حقیقتاً علی یکی از محبوب ترین بازیکنان پرسپوليس و ایران است.

* تو شخصاً با کریمی صحبتی نکردی؟
- چرا من با علی حرف زدم و گفتم مهم ترین نکته، هواداران و خود پرسپوليس است و در این بین تو، من و ژوزه مهم نیستیم بلکه ما باید دست به دست هم بدهیم تا بحران را از تیم دور کنیم و ما نباید با حرکت های خودمان به پرسپوليس لطمه بزنیم.

* پاسخ علی کریمی به شما چه بود؟
- حقیقتاً علی بعد از صحبت های من فکر می کرد و حرفی به آن صورت نزد.

* یعنی او گلایه ای نداشت؟
- گلایه هایی از قبل داشت اما با صحبت های من به فکر فرو رفت. به هر حال من اميدوارمهمه چیز ختم به خیر شود و تصمیماتی گرفته شود که به سود تیم پرسپوليس تمام شود.

* تو نمی ترسی در پرسپولبيس به سرنوشت ژوزه دچار شوی؟
- من به پرسپوليس با یک سری شرایط خاص آمدم و اطمینان داشته باشید هر ایرادی که ببینم، به ژوزه می گویم.

* این کار واقعاً درپرسپولبيس عملی است؟
- شاید باور نکنید خود ژوزه هم به من گفت هر چیزی که گفتم، نگو بله بله و خودت هم یک گوشه کار را بگیر!

* واقعاً؟!
- ژوزه فرد کم تجربه ای نیست و با آن چیزی که من فکر می کردم، تفاوت های بسیاری دارد. مثلاً همین چیزی را که من دنبالش بودم را خود ژوزه به من گفت و این برایم خیلی جذاب و جالب بود.

* اما ژوزه ای که به حرف های عاشوری چندان اعتنایی نکرد به کار شما اطمینان می کند؟
- به من که صراحتاً گفت اگر مشکلی دیدم حتماً بگویم.

* بسیاری بر این عقیده اند یحیی به عنوان آلترناتيو ژوزه به پرسپولبيس آمده و دیر یا زود سرمربی پرسپولبيس می شود.
- اصلاً این حرف ها نیست. من آلترناتيوژوزه نیستم و فقط دستیار ژوزه هستم.

* دامنه اختیارات تو در پرسپولبيس چه اندازه است؟
- به هر حال من شناخت خوبی از که تمرین دارم و حتماً همه این شناخت را به ژوزه انتقال خواهم داد. در مورد تمرین هم باید بگویم دو جلسه در تمرینات که تمرین ریکاوری بوده و هنوز پا در عرصه تمرینات اصلی نگذاشته ام.
پرسپولبيس رابطه سرد و بدی دارد؟
- نه، باور کنید این طور نیست. خود من فکر می کردم ژوزه ازپرسپوليسدور باشد اما حقیقتاً دیدم که این طور نیست.

* تو در دیدار مقابل آلومينيوم روی نیمکت می نشینی؟
- به زودی و احتمالاً امروز کارتم صادر می شود تا ان شاء الله بتوانم برابر آلومينيوم روی نیمکت بنشینم.

* در مورد مسابقه SMSعادل که در مورد رده پرسپولبيس در لیگ دوازدهم مسابقه گذاشته بود چه نظری داری؟
- مشکل از عادل نیست مشکل از خودمان است که پرسپوليس به این حال و روز افتاده است.

*پرسپولبيس موفق می شود از این بحران خارج شود؟
- با توکل به خدا و حمایت تماشاچیان مان که نباید امیدشان را از دست بدهند پرسپوليس برمی گردد. من به حرفی که می زنم خیلی اميدوارم و اگر امیدوار نبودم اصلاً به پرسپوليس نمی آمدم. در این بین دو بازی خانگی مقابل آلومينيوم و سایپا داریم که اگر آنها را ببریم تیم ما به شرایط خوبش بازخواهد گشت.

* تو در برنامه عادل کدام گزینه را انتخاب کردی؟
- اطمینان داشته باشید گزینه یک چون به تیماميدوارم.

* در مورد ضعف در یارگیری و مشکلاتی که در خط میانی پرسپولبيس وجود دارد تو چه صحبتی داری؟
- در یارگیری تا حدودی کم دقتی شده است کمبودهایی داریم اما ما می توانیم با همین بضاعت هم بهترین نمایش ها را ارایه دهیم و موفق شویم.