دو باشگاه پرسپولیس و لوسآنجلس بلوز برای انتقال امیر عابدزاده به تیم تهرانی به توافق رسیدند.
رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مذاكراتی با نماینده باشگاه لوسآنجلس بلوز انجام داد و آنها را راضی كرد كه با مبلغی پایینتر از چیزی كه قبلا اعلام كرده بودند، ITC امیر عابدزاده را صادر كنند.
مدتی قبل منصوری مدیرعامل باشگاه لوسآنجلس بلوز تهدید كرده بود كه از پرسپولیس و عابدزاده به فیفا شكایت میكند و كاری خواهد كرد كه این بازیكن دو سال از فوتبال محروم شود.
آنها گفته بودند عابدزاده برای اینكه به پرسپولیس برود باید 200 هزار دلار پرداخت كند اما رویانیان طی جلسه اخیر خود با مسئولان باشگاه آمریكایی، این مبلغ را بسیار پایین آورد و مدیران این باشگاه را راضی كرد كه در ازای پرداخت مبلغی پایینتر از 200 هزار دلار، ITC پسر احمدرضا عابدزاده را صادر كنند.
البته رویانیان هنوز مبلغ جدید را رسانهای نكرده است.
او فقط از مسئولان باشگاه لوسآنجلس بلوز فرصت خواسته تا این رقم را پرداخت كند. آنها هم با درخواست رویانیان موافق كردهاند و گفتهاند هر وقت پول را بدهد، ITC عابدزاده را میدهند.