as

افشای حرفهای فلورنتینو در جلسه قانونگذاران در طول هفته
"مورینیو فهمید که رئال مادرید یعنی چه "
"می توانستیم سیلوا را بخریم اما اوزیل را ترجیح دهیم "
"اگر ندوی ، هو می شوی و بازیکنان این را درک نمی کنند "
"کریستیانو به من گفت که ناراحت است اما نگفت که چرا "

Marca

فلورنتینو ، با روی باز
مدیر رئال پیش از جلسه رسمی با قانونگذاران صحبت کرد
"مورینیو فهمید که رئالم ادرید یعنی چه "
"مربی توانسته که رختکن را به بهترین شکل مدیریت کند "
"در رئال اگر ندوی ، هو می شوی و بازیکنان این را درک نمی کنند "
منبع:مرجع خبری رئال مادرید