دروازهبان رئال مادريد اين ادعا را که وي صحبتهاي درون رختکن را در اختيار رسانهها قرار ميدهد، مضحک دانست.

ايکر کاسياس اين شايعات را که وي اطلاعات درون رختکن را در اختيار رسانهها قرار ميدهد، تکذيب کرد.

به گزارش فارس،روزنامه اسپانيايي ال کانفيدنشال اعلام کرد که کاسياس همان فردي است که درباره تصميم راموس براي پوشيدن لباس اوزيل زير پيراهنش در نيمه دوم بازي مقابل دپورتيوو لاکرونيا به مارکا خبر داده است.

به هر حال سنگربان مادريد اعلام کرد که هرگز چنين کاري انجام نداده است.

کاسياس با کنايه در صفحه فيس بوک خود نسبت به اين ادعا نوشت: بر اساس يک مقاله من جاسوس هستم. بله البته من يک جاسوس هستم! چيزهايي که ميخوانيد خندهدار هستند.

راموس در نيمه دوم بازي مقابل دپورتيوو لاکرونيا در اعتراض به تصميم مورينيو براي تعويض اوزيل لباس همتيمي آلماني خود را زير پيراهنش بر تن کرد تا در صورت گلزني آن را به تماشاگران نشان دهد.