تمرين تيم ملي فوتبال کشورمان در شرايطي برگزار شد که سرمربي تيم ملي نوجوانان ژاپن براي دقايقي به فيلمبرداري از اين تمرين پرداخت.

به گزارش فارس،تيم ملي بزرگسالان ايران از ساعت 10:20 با حضور در زمين شماره يک آکادمي فوتبال تمرين خود را برگزار کرد.

در زير حاشيههايي از اين تمرين را ميخوانيم:

*بازيکنان تيم ملي ايران از ساعت 10:20 در زمين حاضر شدند و آماده برگزاري تمرين بودند.

*بازيکنان در گروههاي چند نفره به پاسکاري پرداختند.

*ساعت 10:30 با صحبتهاي کارلوس کيروش تمرين به صورت رسمي آغاز شد.

*بازيکنان تيم ملي با دويدن به دور زمين خود را گرم کردند.

* 10 دقيقه از زمان تمرين گذشته بود که علي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال ايران در محل تمرين حضور يافت. کيروش به سمت کفاشيان آمد و دقايقي با او صحبت پرداخت.

* مربي تيم ملي نوجوانان ژاپن که تيمش در رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا به فينال راه يافته با حضور در محل تمرين تيم ملي تمرينات بازيکنان را از نزديک مشاهده کرد.

*علي کريمي و مهدي رحمتي دقايقي با يکديگر به صحبت پرداختند.

*بازيکنان در طول تمرين به انجام کارهاي ترکيبي و پاسکاريهاي کوتاه و بلند پرداختند و در مرحله بعد به انجام فوتبال در فضاي کوچک براي حفظ توپ در قالب دو تيم شش نفره با يکديگر بازي کردند.

*سيدمهدي رحمتي و سوشا مکاني به صورت اختصاصي با مربي دروازهبانان تيم ملي کار کردند.

*علي دوستيمهر سرمربي تيم ملي نوجوانان ايران که روز گذشته تيمش برابر تيم ملي نوجوانان ازبکستان شکست خورد در تمرين حاضر شد و با علي کفاشيان به صحبت پرداخت.

*تيم ملي نوجوانان ژاپن که به فينال رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا راه يافته در زمين مجاور تمرين تيم ملي تمرين داشتند که سرمربي اين تيم لحظاتي با حضور در کنار زمين با موبايل خود به فيلمبرداري از تمرين پرداخت.

*علي کريمي و جواد نکونام در حاشيه تمرين دقايقي با يکديگر به صحبت پرداختند.

*علي کفاشيان در کنار زمين لحظاتي با خبرنگاران به صحبت و خوش و بش پرداخت.

*محمد خرمگاه بازيکن اسبق تيم فوتبال استقلال در تمرين حضور دارد و از روي سکوها تماشاگر تمرين تيم ملي ايران بود.

*در آخرين مرحله تمرين، مليپوشان در قالب دو تيم 6 نفره در نيمي از زمين فوتبال بازي کردند. هدف از اين قسمت تمرين حفظ توپ در مناطق کوچک و انجام کارهاي ترکيبي بود. در اين مرحله که 30دقيقه طول کشيد کارلوسکيروش چندين بار نکاتي را به بازيکنان يادآوري کرد.

*تمرين ساعت 12 به پايان رسيد و بازيکنان به مدت 5دقيقه بدنهاي خود را سرد کردند و سپس زمين تمرين را ترک کردند. همچنين کارلوسکيروش پس از پايان تمرين چند دقيقه براي بازيکنان صحبت کرد.