مرجع خبري رئال مادريد : کرنر روی تیر دو . اسین جا ماند و گل شد . کاسیاس نتوانست کاری کند . باز هم گل با ضربه سر .
ژابی و کاکا به خوبی آژاکس را محو کرده بودند . بازیکن تولوزایی کاملا کنترل بازی را به دست داشت و توپهای غیرممکنی را می فرستاد . بازیکن برزیلی در محوطه جریمه حریف شگفت انگیز بود .
در آمستردام آرنا ، ژابی خودنمایی کرد . 9 توپربایی کرد ، 4 توپ لو داد ، 91 پاس سالم از 96 تا داد یعنی فقط پنج پاس اشتباه ! آژاکس نتوانست کاری کند و بازی را وا داده بود . اسین به خوبی با ژابی هماهنگ بود و فضاها را می بست و وظایفش را انجام می داد . توپها در اختیار رئالی بودند و با هم راحت پاسکاری می کردند و تیم هلندی چیزی برای گفتن نداشت .
در جلو هم کاکا سرحال بود . بازین برزیلی 35 حرکت خوب به سمت دروازه حریف داشت که 12 تایش به محوطه جریمه حریف رسید . فقط گلزنی را کم داشت .
به هر صورت گل آژاکس همچنان نکته منفی بازی است . اسین و کاسیاس آن جا با هم چه کار کردند ؟ تا کی رئال باید چوب چنین ضرباتی را بخورد ؟