نیمار: اسکار مرا برای پیوستن به چلسی ترغیب می کندنویسنده: سعید گشتاسبی یکشنبه 16 مهر 1391 اختصاصی چلسی نیوز - نیمار، ستاره جوان برزیل، در گفتگویی با سان اعلام کرد که اسکار وی را برای پیوستن به چلسی ترغیب می کند و اضافه کرد چلسی یکی از باشگاه هایی است که در آینده نزدیک به پیشنهاد آنها فکر می کند.جوان 20 ساله برزیلی که تاکنون مورد توجه بسیاری از بزرگان اروپا قرار گرفته است هنوز در ترک زادگاهش به مقصد اروپا مردد است اما اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرد که چلسی یکی از باشگاه هایی است که او حتما به پیشنهاد آنها فکر می کند.نیمار به سان می گوید: ” این بسیار ساده است. اگر بارسلونا به شما علاقه داشته باشد شما گوش میدهید. اگر رئال مادرید به شما علاقه داشته باشد شما گوش میدهید. اگر چلسی به شما علاقه داشته باشد شما گوش میدهید. شاید 5 باشگاه در جهان وجود داشته باشند که شما میدانید که حداقل باید به پیشنهاد آنها گوش دهید. وقتی زمان مناسب برسد من به پیشنهادهای مناسبی که به وکیلم میرسد گوش میدهم. “او همچنین پس از پیوستن هموطنش، اسکار، به چلسی و مشاهده موفقیت وی، پیوستن به چلسی را یکی از احتمالات عنوان می کند و اسکار را یکی از عوامل ترغیب او برای انتقال به استمفورد بریج اعلام می کند: ” اسکار به من پیغام داد که چلسی چه تیم بزرگی است و لندن چه شهر خوبی است. او و دنی آلوز هر دو به خوبی میتوانند برای باشگاه خود بازیکن جذب کنند. “