مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت متاسفم که داوران همیشه با اشتباهات خود به پرسپولیس ضربه زده اند.


پس از اینکه در برنامه نود مشخص شد داور از اعلام سه ضربه پنالتی پرسپولیس برابر سایپا خودداری کرده است محمد رویانیان روی خط برنامه آمد و افزود:

بچه ها در این بازی هرچه داشتند گذاشتند و با غیرت بازی کردند و متاسفانه در برنامه شما مشخص شد که داور دو پنالتی ما را نگرفته است ، البته بنده معتقدم داور سه پنالتی ما را نگرفت.وی افزود: ما تیمی هستیم که در این فصل لطمه دیدیم و به برد نیاز داشتیم ، بچه ها واقعا سنگ تمام گذاشتند ،

هرچه توانستند گذاشتند و به بهترین شکل و با غیرت بازی کردند ، اما اینکه داور بیاید حق مسلم تیم ما را این گونه از بین ببرد بسیار جای تاسف دارد. من نمی دانم تیم ما تا کی باید از این داورها ضربه بخورد.

رویانیان گفت: این بازی از نظر من می توانست دو بر صفر به نفع ما به پایان برسد ، و این نتیجه می توانست سرنوشت تیم ما را رقم بزند.

وی در پایان گفت : این بازی هم تکرار سناریوها و تراژدی هایی بود که در فصل قبل رقم خورد. سال قبل ما چقدر از داوری ضربه خوردیم؟

شما کارشناس را می آورید ، صحبت می کنید ، صحنه ها را نشان می دهید و هیچ عکس العملی نشان داده نمی شود.
به گزارش خبرگزاری پرسپولیس نکته جالب این جاست که رودنیل کارشناس داوری در برنامه نود عنوان کرد داور از اعلام سه ضربه پنالتی پرسپولیس خودداری کرده است

اما فردوسی پور به اشتباه نظر خود را به بینندگان القا کرد به طوری که داور دو پنالتی پرسپولیس را نگرفته است!