در حالی که قرار بود تمرینات تیم ملی از فردا در پشت درهای بسته برگزار شود، اما امروز خبرنگاران را از تمرین بیرون کردند.
تمرین تیم ملی فوتبال صبح امروز از ساعت 10:30 در زمین شماره 2 آغاز شد. درابتدای تمرین بازیکنان به کار با توپ پرداختد و پس از آن در حرکات ترکیبی شوتزنی را در دستور کار خود قرار دادند. * در حالی که عکاسان در تمرین روز گذشته هماهنگی لازم را برای گرفتن عکس تیمی انجام داده بودند اما کیروش سرمربی تیم ملی امروز هم به آنها اجازه چنین امری را نداد.* عکاسان و خبرنگاران به یک محدوده مشخص شدهای راهنمایی شدند که این امر با ناراحتی شدید عکاسان روبرو شده بود زیرا آنها معتقد بودند فاصله بسیار دوری را دارند و نمیتوانند به خوبی عکس بگیرند. اما اعلام شد این درخواست از سوی کیروش مطرح شده است.* محمد مایلی کهن در تمرین امروز تیم ملی حضور داشت. او چند لحظه در کنار زمین ایستاد، اما کیروش و کادرفنی به سمت او نیامدند. پس از اینکه تمام افراد را از زمین بیرون کردند مایلیکهن نیز به بیرون رفت. در بین خبرنگاران گفته میشد کیروش به علت مصاحبههای اخیر مایلیکهن تصمیم گرفته تا تمام خبرنگاران و افراد را از کناز زمین بیرون کند که وی هم زمین را ترک کند.* 3 کرهای که برای قصد تماشای تمرین تیم ملی به آزادی آمده بودند اجازه ورود پیدا نکرده بودند.* پدر امید نظری نیز در روی سکوها بازی را از نزدیک تماشا میکرد.* علی کریمی، انصاریفرد، حسین ماهینی، پژمان نوری و رحمان احمدی با یکدیگر تمرین میکردند که در این تمرین کریمی آمادگی خوبی از خود به نمایش گذاشت.* انصاریفرد در یک حرکت جالب گاسپار، مربی دروازهبانان تیم ملی را سالتو زد.* کیروش به شدت تاکید داشت تا افراد متفرقه در کنار زمین فاصله بگیرند و فقط در ابتدا به خبرنگاران اجازه داد تا تمرین رامشاهده کنند اما پس از گذشت چند دقیقه او خبرنگاران را هم از تمرین بیرون کرد و آنها را به بیرون هدایت کرد. این در حالی است که عنوان شده بود تمرین تیم ملی از فردا در پشت درهای بسته برگزار میشود و برای تمرین امروز خبرنگاران و عکاسان زیادی برای پوشش حاضر شده بودند. خبرنگاران پس از آن در پشت دربهای بسته حضور یافتند و با یکدیگر درباره حضور مجدد در تمرین صحبت کردند که در پایان تصمیم گرفتند برای مصاحبه با بازیکنان در کنار زمین حاضر نشوند.* در پایان تمرین کیروش برای بازیکنان صحبت کرد.