سرمربي تيم ملي ايران ميگويد قرار گرفتن ايران در كنار تيمهاي لبنان، كويت و تايلند يكي از دشوارترين رقابتهاي مقدماتي جام ملتهاي آسيا است. ديروز مراسم قرعه كشي رقابتهاي جام ملتهاي آسيا در سال 2015 برگزار شد و تيم ايران در گروه دو اين رقابتها در كنار تيمهاي تايلند، لبنان و كويت قرار گرفت.
كارلوس كيروش سرمربي تيم ملي در واكنش به اين قرعه به سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا گفت: اول از هر چيز بايد بگويم كه گروه ما يكي از سخت ترين گروههاي اين رقابتها است. با اين حال ما اطمينان داريم كه ايران توانايي جمعآوري امتيازهاي كامل براي صعود به مرحله بعد را در اختيار دارد.وي افزود: هر چند بدون شك ما به سه حريفان در اين مرحله احترام مي گذاريم اما فكر ميكنم كه شايستگي صعود به اين مرحله را داريم.كيروش افزود: همچنين به اعتقاد من، در اين مرحله ما با مشكلاتي براي آماده سازي با تيم ملي روبرو خواهيم بود اما وظيفه ما اين است كه بهترين راه را براي آمادهسازي تيم ملي در پيش بگيريم. ضمن اينكه اعتقاد قوي دارم كه ما توانايي كافي براي رسيدن به هدفمان را داريم.