پله پله حتي اگر زيدان باشي

جام جم آنلاين: حتي زينالدين زيدان يكي از نوادر تاريخ فوتبال دنيا هم براي ورود به عرصه مربيگري بيگدار به آب نزده و ترجيح ميدهد اول دورههاي مربيگري را يكي پس از ديگري سپري كند بعد به اين شغل خطير روي بياورد.

زيدان فرانسوي كه با كوله باري از افتخار فردي، ملي و باشگاهي از جمله كسب عنوان بهترين بازيكن دنيا در سالهاي 98، 2000 و 2003، قهرماني و نايب قهرماني جامجهاني، فتح جام باشگاههاي اروپا، قهرماني در لاليگا و سري A، در نهايت براي آخرين بار در فينال جام جهاني 2006 كفش هايش را آويخت، در اين سالها هيچگاه وسوسه نشد كه به صورت شتابزده وارد دنياي مربيگري شده و اعتبار خود را به حراج بگذارد.
هر چند به طور طبيعي براي هر قهرماني دل كندن از ورزش سخت است، اما اين اسطوره فوتبال فرانسه كه دريبل معروفش يادگاري ماندگار براي تاريخ فوتبال بوده و به دريبل زيداني معروف شده است، با خودداري از ورود به دنياي مربيگري كه در نوع خود يك ريسك بزرگ محسوب ميشود، كار تامل بر انگيزي صورت داد.
صرفنظر از اينكه زيدان اگر وارد دنياي مربيگري ميشد، همچون هموطنش ديديه دشان موفق ظاهر ميشد يا همچون مارادونا يكي از مربيان ناكام بزرگ لقب ميگرفت، با وجود همه تجربياتش اين سالها را بيرون از گود نشست تا با تفكر كامل براي آينده كاري خود تصميم بگيرد.
اما زيدان حالا هم كه ميخواهد مربي شود بازهم بيگدار به آب نميزند. او ديروز با اعلام اينكه قصد دارد وارد دنياي مربيگري شود، گفت: «ميخواهم باز در عرصه ورزش فوتبال فعاليت كنم، اما براي اين كار نياز است دورههاي مربيگري را پشت سر بگذارم. ميخواهم پس از كسب مدرك دوره پيشرفته به اولين تجربه مربيگري دست بزنم.»
اين رويكرد زيدان 40 ساله ميتواند الگويي براي همه فوتباليستهاي دنيا و از جمله فوتباليستهاي كشورمان باشد كه براي ورود به عرصه مربيگري حتي اگر زيدان هم باشي و افتخاراتت را يك وانت به زور حمل كند، بازهم بايد پله پله پيش رفته و با تجهيز خود به علم روز وارد دنياي مربيگري شوي!