پروين: اميدوارم فردا روز کريمي باشدپيشکسوت فوتبال کشورمان گفت: اگر به جاي ورزشگاه آزادي، ورزشگاه 200هزارنفري هم داشتيم در بازي در برابر کره لبريز از هوادار ميشد.

علي پروين در خصوص بازي حساس تيم ملي فوتبال کشورمان مقابل کره جنوبي در مرحله مقدماتي جام جهاني 2014 اظهار داشت: هميشه يک روز در فوتبال ميتواند براي تيم ملي يک کشور حساس و شايد سرنوشتساز باشد. به نظرم بازي بسيار سختي در انتظار بازيکنان مليپوش ايراني است، اما به هر کدام از اين بچهها که نگاه ميکنم اميدوار ميشود که با ساقهاي توانمندشان بتوانند از پس کرهايها بر بيايند.

به گزارش فارس، وي افزود: يکي از نقاط قوت ما در اين ديدار هواداران پرشورمان است، به نظرم اگر استاديوم آزادي 200هزارنفري هم بود قطعاً در بازي فردا مقابل کره لبريز از هوادار ميشد و من به اين موضوع اصلاً شک نداشتم، چون تماشاگران ما هميشه نشان دادهاند نياز به دعوت و بيانيه و اين حرفها ندارند و حضور گرمي در ورزشگاهها خواهند داشت.

وي افزود: اما نکته مهم اين است که تيم ملي نياز به 90دقيقه تشويق دارد، خداي ناکرده کاري نبايد کرد که بازي احساسي شود؛ يا بازيکنان از لحاظ روحي و رواني تخريب شوند. اگر تا دقيقه 60 هم گل نزديم هواداران خيال کنند دقيقه اول بازي است.

پروين در خصوص تيم کره جنوبي نيز گفت: از وقتي که فوتباليست شدهام، يادم هست هميشه فوتبال کره جنوبي و حتي ژاپن رغيب اصلي و دندانگرد فوتبال ما بوده است. آنها 2 سال افت کردند اما 5سال آنقدر تاختند تا به مقام چهارم جام جهاني رسيدند. کار بچهها بسيار مشکل است. ما بايد بدانيم حتي يک دقيقه هم نبايد کرهايها را دست کم بگيريم.

وي افزود: تنها عاملي که ميتواند کمک فراواني در مستطيل سبز به بچهها داشته باشد 90دقيقه جنگندگي و از خود گذشتگي است که انشالله همه با هم دست به دست هم دهند تا بچههاي ما از اين بازي سربلند بيرون بيايند. کره تيم سرعتي، قدرتي، جوان و حتي با تجربه است، البته ما هم دست کمي از آنها نداريم.

پروين با اشاره به توانايي علي کريمي نيز گفت: خوشحالم که الان کريمي تشنه بازي کردن است، در اين شرايط بايد علي را آرام کنيم، نام کريمي ترس بر جان کرهايها مياندازد. قطعاً در اين بازي حساس علي کريمي که الان با تجربه، پخته و با انگيزه است نقش به سزايي در موفقيت تيم ما دارد. او ليدري است که اگر روزش باشد توپ را به راحتي به تور دروازه کريايها ميچسباند و يا با پاسهايش آنها را اسير ميکند. من اميدوارم فردا روز کريمي باشد.

وي با اشاره به موفقيت تيم ملي ژاپن مقابل فرانسه نيز گفت: بالاخره شرقيها پيشرفت خود را از چند سال گذشته شروع کردند اما ما هم فوتبالي داريم تاکتيکپذير، درست است کمي دچار افت شدهايم اما فوتبال با بازيکناني که دارد راحت ميتواند بلند شود و بر روي پاي خود بايستد.

ژاپن در ديدار برابر فرانسه نتيجه جالبي گرفت که اين نشان ميدهد ما بايد بيشتر به خود بياييم و تحرک بيشتري به خرج دهيم.

پيشکسوت فوتبال کشورمان در مورد حضور بازيکنان دو رگه در تيم ملي نيز گفت: اشکان دژاگه به خوبي درس خود را در تيم ملي کشورمان پس داد و در بازي مقابل قطر نشان داد که به درد فوتبال ما ميخورد، حالا بايد در بازي با کره بنشينيم و عملکرد 2 بازيکن ديگر را مورد ارزيابي قرار دهيم. من اميدوارم که حضور اين بچهها بتواند مشکلات ريز تيم ملي را از بين ببرد.

پروين همچنين با اشاره به کنارهگري محمد بنا از تيم ملي کشتيفرنگي نيز گفت: اين خبر خوبي نيست، بنا را بايد به هر قيمتي در کشتي فرنگي حفظ کرد. شايد او دلخور باشد اما خطيب بايد دست او را بگيرد و به کشتي فرنگي برگرداند، بنا قلبش با ايران است و بايد قلب او را براي خدمت دوباره به تيم ملي کشتي به دست آورد. چيزي از المپيک نگذشته که متأسفانه اين خبرهاي ناخوشايند را ميشنوم که اميدوارم واقعيت نداشته باشد.

وي در پايان درباره غيبتش در جلسه هيئتمديره پرسپوليس و انتخاب تاج به عنوان رئيس سازمان فوتبال قرمزپوشان نيز گفت: من فقط در يک جلسه هيئتمديره به خاطر برخي از مشکلات شخصي نبودم اما ما قلباً کنار پرسپوليس هستيم.