داور پرونده اعتراض باشگاه پرسپولیس به فیفا در پرونده وینگادا از سوی دیوان عالی ورزش مشخص شد. در پی صدور رأی فیفا در پرونده اختلاف فی مابین باشگاه پرسپولیس و نلو وینگادا، باشگاه پرسپولیس اعتراض خود به این رأی را برای CAS ارسال کرد. در بخشی از این اعتراض با استناد به مفاد قرارداد، صلاحیت فیفا برای رسیدگی به این پرونده زیر سوال رفت و قرار است دیوان عالی ورزش ابتدا در اینباره تصمیم گیری کند.CASروز گذشته داور این پرونده را معرفی کرد در حالی که پیش از این با قبول نظر باشگاه پرسپولیس، نظر فیفا مبنی بر حضور نماینده ای از این نهاد را در دادگاه رسیدگی رد کرده بود.در این ارتباط فیفا در اقدامی جدید خواهان آن شد که وینگادا و کاروالیو به عنوان طرف ثالث وارد این دادگاه شوند که پرسپولیس مخالفت خود را اعلام کرده است. CAS برای تصمیم گیری در اینباره نظر وینگادا و کاروالیو را هم خواسته است.