خبر تجمع هواداران تیم ملی پشت درهای ورزشگاه آزادی که شب گذشته اتفاق افتاد خبر امیدوارکنندهای بود تا پیش خود تصور کنیم امروز و ساعاتی مانده به شروع بازی ایران- کره ورزشگاه پر از تماشاگر خواهد شد و رادیو و تلویزیون مدام از هواداران خواهش کنند «لطفا دیگر به ورزشگاه نروید، ظرفیت تکمیل است.» البته پیش بینی پر شدن ورزشگاه در مسابقهای با این اهمیت چندان هم دور از ذهن نبود اما با توجه به افت تیم ملی و فاصلهای که بین مردم و فوتبالیها ایجاد شده بود اخبار اینچنینی حاکی از بازگشت تیم ملی به آغوش مردم دارد و پر شدن ورزشگاه در بازی امشب نه یک خبر عادی بلکه یک رخداد هیجانانگیز است. هر چند سخت است باور کنیم این اتفاق بیفتد اما شاید مسابقه امشب جزو پرتماشاگرترین بازیهای ملی سالهای اخیر باشد.در دوران پس از انقلاب تقریبا در تمام بازیهای مهم تیم و دیدار با رقبای سنتی قاره مثل عربستان و کره جنوبی ورزشگاه آزادی همواره پر ازتماشاگر شده یا در دیدارهایی مثل مسابقه بین قارهای مقابل الجزایر و دیدارهای مقدماتی جام جهانی جای سوزن انداختن در ورزشگاه نبوده اما شاید طی ده سال اخیر هیچ مسابقه ملی به اندازه دیدار با ژاپن در مرحله مقدماتی جام جهانی2006 که فروردین ماه سال84 برگزار شد تماشاگر نداشته است.این مسابقه تماشاگری بالغ بر 100 هزارنفر را به عنوان تماشاگر شاهد بود و در حالي كه مسابقه 5 یا 6 عصر برگزار میشد از ساعت 10 صبح سکوها پر شده و هواداران به خانههای خود بازمیگشتند.هرچند آن مسابقه در ایام تعطیلات نوروز برگزار میشد و با شرایط فعلی که بازی در یک روز میان هفته برگزار میشود متفاوت است. اما با توجه به اینکه تقریبا در بین تمامی اهالی فوتبال شامل پیشکسوتان، مدیران و بازیکنان برای رفتن به ورزشگاه و حمایت از تیم ملی اتفاق نظر وجود دارد و مردم فوتبالدوست هم همگی میخواهند از نزدیک شاهد این بازی بزرگ باشند، بسیاری حرف از شکستن رکورد تماشاگر در بازیهای ملی میزنند و قرار است امشب ورزشگاه آزادی یکی از شبهای ماندگار تاریخ خود را به چشم ببیند.