يک منبع رسانهاي کشور کرهجنوبي نوشت يکي از امتيازهاي ايران در کنار ميزباني،حس پيروزي طلبي و تجربه زياد مردان کيروش است.


سايت «ججون» در آستانه بازي رفت ايران و کره اقدام به ارزيابي اين دو تيم کرد و نوشت: سهشنبه در ورزشگاه 100 هزار نفري آزادي تهران هر يک از دو تيم ايران و کره خصوصيات مثبتي دارند که به آن تکيه مي کنند. ايران در کنار برخورداري از حمايت تماشاگرانش، تجربه بسيار و روحيه پيروزي طلبي دارد.

آمار مي گويد ميانگين سني ايران 28 سال است. در اين تيم بازيکناني همچون جواد نکونام و علي کريمي هستند که بيش از 100 بازي ملي دارند. نکونام با 131 بازي ملي يکي از پرسابقه ترين بازيکنان جهان در عرصه بازي هاي ملي است. تيم کارلوس کيروش با اتکا به تجربه بالاي خود مي خواهد برنده اين بازي شود.

اين سايت افزود: در مقابل تيم کره ميانگين سني 25 سال دارد. با وجود بازيکناني همچون کي (23 ساله از سوانسي ولز)، لي چونگ يونگ(20 ساله از بولتون انگليس)، کيم بون کيونگ ( 23 ساله از کارديف سيتي ولز)، و سون هيونگ مين (20 ساله از هامبورگ آلمان) روح تازه اي به کالبد اين تيم دميده شده است. هرچند مقابل يک صدهزار نفر تماشاگر در آزادي اين تيم غريب است، اما کره با بهره گيري از امتياز جواني مي خواهد برنده شود.