سید جلال حسینی اعتقاد دارد هنوز کار تیم ملی برای صعود به جامجهانی تمام نشده و باید مراقب ازبکستان که تیمی مرموز و خطرناک است، باشیم.

سید جلال حسینی درباره شرایط تیم ملی و پرسپولیس صحبت کرد.

*از بازی با کره شروع کنیم...؟ -بدون شک یکی از حریفان اصلی ما برای صعود به جام جهانی کره جنوبی است. در شرایطی به دیدار حریف خود رفتیم که فشار زیادی روی تیم ما پس از بازی با لبنان بود، اما با شکست کره تا حدودی فشارها کمتر شد. الان هم باید پرونده بازی با کره را ببندیم و به دیدار سخت بعدی فکر کنیم. *یعنی به بازی 24 آبان با ازبکستان؟ -دقیقا، ازبکها نسبت به قبل پیشرفت کردهاند. مطمئن هستم ازبکستان بیرون از خانه هم خطرناک و مرموز است.

*شکست دادن این تیم با حضور 100 هزار تماشاگر شدنی نیست؟ -قبول دارم هواداران ما همه تیمها را از پا در میآورند. 4 بازی بسیار سخت در پیش رو داریم و نباید در باد پیروزی بر کره بخوابیم. باید برای 12 امتیاز برنامه داشته باشیم.

*چه تیمهایی را مدعی صعود به جام جهانی میدانی؟ -جدول پیچیدهای داریم. در حال حاضر کار کره جنوبی با باخت مقابل ما بسیار سخت شد. خواهش میکنم حتما روی این موضوع تأکید کنید که هنوز ایران به جام جهانی نرفته و همه چیز به چند بازی آینده بستگی دارد. در چند روز اخیر دیدهام خیلیها کار را تمام شده دانستهاند. بعد از بازی با ازبکستان میتوانیم بگوییم «سلام جام جهانی». ازبکستان در خانهاش ما را خیلی اذیت کرد. چند سال است که در تیم ملی هستم و هیچ وقت ازبکستان را اینقدر خطرناک و فرصت طلب ندیده بودم، قطعا در تهران هم همین اتفاق میافتد و باید مراقب باشیم. آنها فوتبال را هم روی زمین و هم روی هوا خوب بازی میکنند.

*پس از بازی با کره گفتی کره مهاجمی داشت که یک متر از شما بلندتر بود...؟ -تا امروز ندیدم کرهایها به این سبک فوتبال بازی کنند. آنها تاکتیک خاص و بیشتر روی هوا داشتند اما خدا را شکر توانستیم آنها را مهار کنیم. گروه سختی در راه رسیدن به جام جهانی داریم.
*اما برخی اعتقاد دارند گروه ژاپن و استرالیا سختتر بود؟
-به نظر من گروه ایران بسیار سختتر از گروه دیگر است. ژاپن و استرالیا در آن گروه اسمهای بزرگی در فوتبال آسیا هستند اما الان اسمها در فوتبال روز دنیا بازی نمیکنند. در گروه ما شرایط کره، ایران، ازبکستان و حتی پایین جدول تقریبا یکسان است.

*در خصوص شرایط پرسپولیس و بازی روز یکشنبه مقابل راهآهن صحبت کن؟ -انتظارات از پرسپولیس بالا رفته و باید با حمایت هواداران تلاش خود را چند برابر کنیم تا به نتایج خوب برسیم. ملیپوشان در بهترین شرایط ممکن به پرسپولیس برگشتهاند. تیم های علی دایی همیشه با تمام وجود مقابل حریفان به میدان میروند. روز بسیار سختی برابر جوانان با انگیزه راهآهن در پیش داریم. من با دایی کار کردهام، او دایی به بازیکنان خود القا میکند که باید در این زمین جنگجو باشند و همین موضوع کار را برای همه تیمها و مخصوصا پرسپولیس سخت میکند.

*امیدواری شرایط پرسپولیس بهتر از گذشته شود؟ -همه باید حمایت کنند تا بهتر نتیجه بگیریم. جایگاه پرسپولیس در ردههای پایین جدول نیست و باید با نتایج خوب به ردههای بالای جدول برسیم.