سردار عزیز هی بیا به این بی غیرتا ((به جز علی کریمی))) کارت سوخت بده این میشه که میبینی 11 تا بی غیرت با یه سردسته بی غیرتا : حمید استیلی میان با احساسات 40 میلیون بازی میکنن به جز کارت سوخت پرسپولیس به یه چیز دیگه ام نیاز داره اونم غیرته یکم بهشون تزریق کن دمت گرم