ژلکو مياچ ميگويد راه آهن به راحتي و در روزي که پرسپوليس بازي متوسطي ارائه داده نتيجه را 2 بر صفر واگذار کرد.

مربي کروات تيم فوتبال راه آهن پس از شکست تيمش برابر پرسپوليس در هفته دوازدهم ليگ برتر اظهار کرد: اصلا خوب بازي نکرديم. در يک بازي کاملا متوسط که پرسپوليس هم زياد آماده نبود، نتيجه را واگذار کرديم. در حالي که بازيکنانمان اصلا انگيزه و تلاشي براي بردن اين بازي از خود نشان ندادند.

وي افزود: ما ميدانستيم که پرسپوليس روي ضربات ايستگاهي و کرنرها قدرتمند است و با بازيکنان بلندقدش ميتواند براي ما خطرساز شود. اما در دقايق اوليه بازي يک گل زودهنگام خورديم که روي تيم ما خيلي تاثير گذاشت. در دقايق اوليه بازي يک تيم هميشه بايد تمرکز زيادي داشته باشد که متاسفانه ما نداشتيم.

مياچ در ادامه گفت: در نيمه دوم هر دو تيم متوسط بازي کردند اما وقتي دو تيم متوسط باشند، مشخص است که نتيجه به سود پرسپوليس رقم ميخورد چرا که آنها تيم قويتري هستند. من قبل از بازي گفتم اگر از پرسپوليس يک مساوي هم بگيريم به سود ماست اما برخي افراد در داخل باشگاه ميگفتند اين پرسپوليس ضعيف است و به راحتي ميتوانيم اين تيم را ببريم اما ديديد که اين طور نشد. پرسپوليس 8 بازيکن مليپوش دارد. در اين شرايط مساوي بهتر از ماست. امروز خيلي راحت بازي را واگذار کرديم در حالي که با کمي تلاش بيشتر ميتوانستيم نتيجه بازي را عوض کنيم.