پرسپوليس حرمت پيشکسوتان خود را نگه دارد


سرپرست راهآهن گفت: سرپرست تيم پرسپوليس خويشتنداري را از خودش شروع کند.


سايت باشگاه راهآهن نوشت: «بعد از صحبتهاي نامتعارف مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره سرمربي تيم راهآهن و دفاع علي دايي از خود، سرپرست و مديرعامل باشگاه پرسپوليس همچنان به بحث مذکور دامن ميزنند که به نظر ميرسد اين اقدامات غيرحرفهاي، هدفي جز تخريب باشگاههاي حريف و به هم زدن تمرکز مربيان و مديران آن ندارد. به همين دليل رستم زندي سرپرست تيم راهآهن ضمن انتقاد از اين اقدامات به مديران و مسئولين باشگاه پرسپوليس تاکيد کرد که حرمت بزرگان فوتبال کشور از جمله علي دايي که پيشکسوت اين باشگاه نيز هست را نگه دارند.

زندي گفت: متاسفانه اقداماتي هدفمند از جلسه هماهنگي قبل از بازي شروع شد و در روز بازي هم به اوج خود رسيد تا تمرکز سرمربي راهآهن را به هم بزنند. اين کار باشگاه پرسپوليس کاملا غيرحرفهاي بود چون اخلاق و اصول جوانمردي حکم ميکند که رقابت در داخل زمين باشد و تيمها از اقدامات حاشيهاي و جنگهاي رواني بيرون از زمين پرهيز کنند.
وي تاکيد کرد: متاسفانه اقدامات مديران باشگاه پرسپوليس بعد از بازي هم ادامه دارد و اين به هيچ وجه حرفهاي نيست. علي دايي پيشکسوت باشگاه پرسپوليس است و مسئولين اين باشگاه نبايد چنين برخوردي با او داشته باشند.
سرپرست تيم راهآهن با تاکيد بر اينکه باشگاه با تمام توان از سرمربي خود حمايت ميکند، گفت: علي دايي تنها به دنبال احقاق حق خود بوده و خواسته بيشتري از باشگاه پرسپوليس نداشته که چنين رفتاري از سوي مسئولين اين باشگاه سر ميزند.


وي اضافه کرد: او جزو بزرگان تاريخ فوتبال ايران است و زحمات زيادي براي اين فوتبال به ويژه تيم پرسپوليس کشيده است. در همه جاي دنيا با چهرههاي ماندگار خود رفتار مناسبتري انجام ميدهند اما متاسفانه در ايران چنين چيزي کمتر رعايت ميشود. از مسئولين باشگاه پرسپوليس به ويژه سرپرست اين تيم که دايي را به خويشتنداري فراخوانده، انتظار ميرود که قبل از هر چيز خودشان اين موضوع را رعايت کنند و در چنين مواقعي رفتار معقولانهتري داشته باشند تا فضاي فوتبال پاک و بدون جنجال بماند.